De Zorggroep - Smaakchefs

De Smaakchefs bij De Zorggroep in Limburg zijn een vertrouwd gezicht en koken dagelijks om de beurt, voor en met de bewoners. De Smaakchefs hebben affiniteit met eten en drinken en zij zetten zich graag in voor mensen die zorg nodig hebben. Ze vinden het fantastisch om iedere dag verse maaltijden te bereiden en bieden een luisterend oor.

Door het toenemende tekort aan zorgpersoneel, is het belangrijk om als zorgorganisatie ook alternatieven te verkennen voor het aantrekken van personeel met een andere opleiding dan zorg. Het inzetten van een Smaakchef is hier een voorbeeld van. De zorgprofessionals worden ontlast en kunnen zich meer bezighouden met hun kerntaak, namelijk het leveren van zorg.

Samen met bewoners wordt het menu bedacht, samen gekookt en samen gegeten. De Smaakchef doet de boodschappen en stemt de behoefte af op de groep. Hierdoor voelen bewoners zich meer betrokken en gelukkiger. Door toenemende zorgverzwaring van de bewoners, kan de actieve bijdrage aan het koken van de maaltijden afnemen, maar blijft de positieve beleving, zoals het zien, ruiken, proeven en genieten van de maaltijd.

De voordelen van dit goede voorbeeld:

  • De zorgprofessional kan zich hoofdzakelijk bezighouden met het verlenen van zorg.
  • De Smaakchef zorgt iedere dag voor een gezonde verse maaltijd.
  • Ondervoeding neemt af: de Smaakchef heeft een monitorende rol en houdt nauwkeurig in de gaten wat een bewoner nodig heeft.
  • Continuïteit in budget en in persoon (de Smaakchef is er iedere dag).
  • De Smaakchef zorgt voor maaltijden op maat, de behoefte wordt afgestemd op een optimale gezondheid en naar wens van bewoners.
  • Er is minder voedselverspilling: de Smaakchef stemt de hoeveelheid boodschappen af op de groep.
  • De voedselveiligheid is gewaarborgd: de Smaakchef zorgt voor een veilige en schone werkomgeving en meet de temperatuur van de maaltijden.

Goed voorbeeld

Dit initiatief behoort tot de goede voorbeelden. Een initiatief dat niet het kenmerk good practice krijgt omdat een analyse van het verlagen van de zorgkosten (nog) niet mogelijk is, maar wel bijdraagt aan betere zorg.

"Tekst".

Naam | Functie