Sint Anna - Planning door inzet van artificiële intelligentie

Het organiseren van de zorg en het maken en aanpassen van basisroosters kost doorgaans veel tijd. Daarnaast is het complex omdat er rekening gehouden moet worden met verschillende bevoegdheden van zorgprofessionals. Door een goede capaciteitsplanning sluit het rooster voor zorgprofessionals goed aan op de zorgvraag en optimale looproutes. Het systeem zorgt dat de juiste zorg op het juiste moment door iemand met het juiste deskundigheidsniveau wordt geleverd. Door inzicht in de capaciteit is het mogelijk om diensten te verkorten en de verzorgende IG anders in te roosteren.

De capaciteitsplanning werkt met een agenda, waarop het rooster is te zien van zorgprofessionals en op welk moment er een zorgvraag is. Het systeem werkt cliëntvriendelijk, het zorgt voor tevredenheid bij zorgprofessionals en door het efficiënter plannen worden er minder FTE’s ingezet.

 

Succesfactoren

  • Er zijn minder gaten in het rooster
  • Zorgprofessionals zijn meer tevreden over de planning

FIT initiatief                           

Dit initiatief behoort tot de FIT initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan het verlagen van bedrijfskosten en/of duurzaamheid en/of efficiënte inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel.

Tommie in de zorg podcast

Tommie in de zorg

Tommie bespreekt in het interview zelfroostering en AI-gedreven planning in de zorg. Beluister het gesprek via Spotify of via uw favoriete podcast app! Meer informatie over Tommie in de zorg en zelfroostering en AI-gedreven planning.

Besparing door FIT initiatief

Door het efficiënter plannen van het benodigde aantal zorgprofessionals met het juiste deskundigheidsniveau wordt er minder FTE ingezet en is er minder inzet nodig van PNIL. Gemiddeld nemen de uren met 7,5% af.

Positief

  • Zorgprofessionals besteden minder tijd aan de planning.
  • Betere aansluiting op deskundigheidsniveau.

“Tonos heeft ons geholpen om onze zorgverlening efficiënter in te zetten en de inhoudelijke gesprekken over zorglevering en inzet te objectiveren.”

Merijn Jacobs | Controller bij Sint Anna