SWZ - Corona sneltest

Om verdere verspreiding van corona te voorkomen, worden cliënten en medewerkers bij klachten getest. De uitslag ontvangt men binnen 24 tot 48 uur. Cliënten moeten gedurende deze tijd in isolatie blijven. Dit is voor kwetsbare cliënten niet wenselijk of zelfs niet haalbaar. Daarnaast geldt dat zorgmedewerkers, ondanks de voorrang die zij krijgen, ook regelmatig lang op hun uitslag moeten wachten. Dit drukt op de planning.

SWZ werkt met een corona sneltest (anders dan een zelftest). De sneltest is een moleculaire PCR Point of Care Test (mPOCT). Het RIVM heeft bevestigd dat deze gelijkwaardig presteert in vergelijking met andere gangbare PCR-systemen. Een verpleegkundige neemt een keel-/neusuitstrijk af en doet deze in een potje met vloeistof. Deze vloeistof gaat vervolgens in een testcassette. De test start door de twee onderdelen van de testcassette in elkaar te klikken. Binnen 15 minuten is de uitslag bekend.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoor regio’s. Iedere cliënt met een WLZ-indicatie, in totaal 48.688 cliënten
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoor regio’s. De totale jaarlijkse zorgkosten van deze doelgroep zijn €4,7 miljard
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. €3,5 miljoen
  • Betrokken zorgverleners. Zorgmedewerker, medisch microbioloog, verpleegkundig specialist, arts voor verstandelijk gehandicapten

Good practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Meer begrip en minder onrust bij cliënten

In isolatie wachten op de uitslag is niet wenselijk. Nu is de wachttijd verkort tot 15 minuten.

Minder druk voor zorgmedewerkers

Voor zorgmedewerkers drukt de lange wachttijd op het rooster. Door de kortere wachttijd wordt die druk verlaagd.

Kostenbesparing

Gemiddelde besparing van € 295,35 per dienst (gem. 5,5 uur) die niet uitvalt door de kortere wachttijd op de uitslag.

“Merkbare mensgerichte zorg, daarmee maken we het verschil bij SWZ. Een snelle, betrouwbare PCR test maakt écht het verschil in kwaliteit van leven voor onze bewoners."

Chantal Dielis | Verpleegkundig Specialist bij SWZ