SWZ - Gepast urineonderzoek

SWZ heeft beleid opgesteld omtrent urineonderzoek bij (vermoeden van) blaasontsteking. Binnen de gehandicaptenzorg zijn hier geen richtlijnen voor bekend, waardoor er vaak onnodig onderzoek werd uitgevoerd. Voor mensen met een ernstig meervoudige beperking is dit erg oncomfortabel, het is zeer belastend en heeft een grote impact. Door de uitkomsten te analyseren en daar beleid op te maken, zorgt dit ervoor dat er minder tests afgenomen hoeven te worden. Hiermee realiseren zij een tijdsbesparing van 5,2 uur per cliënt per jaar.

Bij meer dan de helft van de cliënten met een ernstige meervoudige beperking kan urine niet normaal worden afgenomen. Het aanbrengen van de middelen die ervoor nodig zijn en het dragen ervan zijn erg oncomfortabel. Urineonderzoek is daardoor vaak zeer belastend en heeft grote impact.

Het hebben en uitvoeren van duidelijk beleid bij (vermoeden van) blaasontsteking heeft geleid tot een enorme afname van het aantal voor cliënten vaak zeer belastende onderzoeken. Het beleid voorkomt overbehandeling en vergt minder personeelsinzet.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. 2.719 cliënten met zzp 5VG en zzp 8VG (beide inclusief behandeling)
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 530.000 jaarlijks
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 85.000 jaarlijks
  • Betrokken zorgverleners. Verzorgende, verpleegkundige en arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Minder onderzoek

Reductie van het aantal urineonderzoeken met 80%, zonder stijging van gemiste infecties.

Fijner voor cliënten

Cliënten ondergaan minder vaak een voor hen belastend onderzoek.

Besparing

Het toepassen ven beleid bespaart gemiddeld 5,2 uur per cliënt per jaar.

“Elke dag wil ik beter worden in mijn werk voor de cliënt. Dit nieuwe proces helpt daar enorm bij, omdat ik zie dat het urineonderzoek voor mijn cliënten sterk is verbeterd.”

Ilse van Berkel | Verpleegkundige bij SWZ