SWZ - Inzet verpleegkundige avond/nacht/weekend

In Nederland loopt het tekort aan zorgmedewerkers steeds hoger op. Binnen de gehandicaptenzorg worden steeds meer mensen uitgeschreven bij de huisarts omdat de zorgvraag te groot is. Dit betekent dat de huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenddienst landelijk voor ongeveer 13.000 mensen met een handicap onder druk staat. SWZ heeft gekeken hoe zij, zonder inzet van een tussenpersoon, deze diensten kunnen blijven bieden.

De tussenkomst van een verpleegkundige in de avond-, nacht- en weekenddienst heeft ervoor gezorgd dat er veel minder beroep gedaan wordt op de huisarts. Door een goede triage aan de voorkant nemen de consulten af met ruim 40%. In theorie kan de huisarts hierdoor 5 zorgaanbieders bedienen voor de avond-, nacht- en weekenddiensten i.p.v. 3.

  • Doelgroep. Binnen het zorgkantoor gaat het om 15.546 mensen met een verstandelijke beperking
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Totale zorgkosten voor bovenstaande doelgroep is €1,4 miljard
  • De besparing voor de organisaties. Door het zelf organiseren van de huisartenzorg in het weekend, de avond en de nacht i.p.v. het afnemen van zorg bij een tussenpersoon besparen de 3 organisaties in totaal €70.000,- per jaar
  • Betrokken zorgverleners. Verpleegkundige niveau 4 of 5, huisarts

Good practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Meteen adequaat geholpen in de avond/nacht/weekend

Cliënten krijgen meteen de juiste zorg in de avond, nacht en het weekend en hoeven niet te wachten op een huisarts.

Zorgvraag huisarts neemt af

Door de inzet van een verpleegkundige in de avond, nacht en het weekend, krijgt de huisarts minder vragen en levert men de zorg die past binnen de eigen competenties.

Afname van consultatie huisarts in de nacht

De huisarts wordt in de avond, nacht en het weekend veel minder geconsulteerd. Hierdoor kunnen meerdere organisaties een beroep doen op de huisarts.

“De kwaliteit van mijn werk als huisarts wordt mede bepaald door de kwaliteit van het ondersteunend personeel, zeker in een instelling. De verpleging zijn mijn ogen en oren. Een goede verpleegkundige zorgt ervoor dat ik word ingezet waar het echt nodig is. Zo besparen we tijd, geld en middelen terwijl we betere zorg leveren."

Cathelijne Bik | Huisarts bij SWZ