tanteLouise - Werkbegeleiding op afstand

Ziekteverzuim is in de zorg een groot aandachtspunt. Door fysieke klachten zijn medewerkers soms niet fysiek inzetbaar, maar wel inzetbaar voor ander type werk.

Bij tanteLouise kunnen deze medewerkers ondanks hun beperkingen alsnog een actieve bijdrage leveren door studenten te begeleiden op afstand of door uitzendkrachten in te werken. Dit gebeurt d.m.v. een Slimme Bril, waardoor de werkbegeleider op afstand mee kan kijken, luisteren en direct communiceren met de student. Naast dat deze medewerkers tóch inzetbaar zijn voelen studenten zich beter begeleid (meer tijd) en wordt de werkdruk verlaagd voor collega’s op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers met mobiliteitsproblemen a.g.v. blessures aan enkels, knie of heup, medewerkers met klachten a.g.v. zwangerschap en medewerkers die klachten hebben die op Covid-19 kunnen wijzen, of medewerkers die positief zijn getest en geen of weinig klachten hebben. 

 

Succesfactoren

 • Goede afbakening bij welke groep studenten toepasbaar
 • Inwerken werkbegeleiders
 • Duidelijke afspraken met praktijkopleiders 
 • Duidelijke in- en exclusiecriteria opgesteld samen met verzuimbegeleider en bedrijfsarts

Aandachtsgebied

Werkbegeleiding op afstand voor studenten BBL niveau 3 en 4 vanaf studiejaar 2, in intramurale setting (cliënten met een Wlz indicatie, GRZ of ELV) 

Landelijke kosten

Verzuimpercentage VVT tussen 6 en 8,5%. Verzuimkosten 2018 2,4 miljard in de zorg. In COVID periode mrt 2020 – mrt 2021 schommelt verzuim VVT tussen 6,8 en 9,5%

Betrokken medewerkers

 • Verpleegkundigen & verzorgenden intramuraal
 • Praktijkopleiders
 • Werkbegeleiders 
 • Verzuimadviseur/ bedrijfsarts 

FIT initiatief                           

Dit initiatief behoort tot de FIT initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan het verlagen van bedrijfskosten en/of duurzaamheid en/of efficiënte inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel.

Positief

 • Prettige manier om te re-integreren, het draagt bij aan voorkomen langdurig verzuim
 • Er is meer tijd voor begeleiding van studenten
 • De werkdruk wordt verlaagd voor collega’s op de werkvloer
 • Student kan op ieder gewenst moment ondersteuning en advies krijgen van de werkbegeleider 

Besparing door FIT initiatief

De inzet van smartglasses leidt per definitie tot een reductie in verzuim% en kosten. Op basis van een theoretische benadering van alle intramurale locaties van tanteLouise betreffen de niet gemaakte verzuimkosten per jaar €178.153. 

“Deze inzet van smartglasses heeft een positieve invloed op de re-integratie periode van medewerkers. Tegelijkertijd wordt de medewerker op de vloer die op afstand begeleid wordt, geholpen. De mogelijkheden met de smartglasses zijn oneindig.”

 

Mariska van Elsakker | Assistent locatiemanager locatie Hof van Nassau