Thebe - Arbeidsmarktkrapte pak het potentieel

Thebe kampt met personeelstekorten zowel intramuraal als extramuraal in de wijk. Er wordt veel aandacht besteed aan het werven van nieuw personeel. Echter, stond contractuitbreiding binnen het huidige personeel beperkt op de agenda. 

Door het verkrijgen van commitment voor contractuitbreiding in alle lagen van de organisatie, het actief betrekken van medewerkers, gezamenlijk ambitiedoelstellingen bepalen en continu voortgang te meten zijn er contractuitbreidingen gerealiseerd binnen het huidige personeelsbestand. Verder heeft er een cultuurverschuiving plaatsgevonden waarbij er meer gedacht wordt in kansen en mogelijkheden op het gebied van contractuitbreiding. 

Succesfactoren

 • Volledig commitment vanuit de gehele organisatie (betrokken zijn: de Raad van Bestuur en managers/directeuren)
 • Concrete aanpak rondom grotere contracten
 • Duidelijke en strakke planning voor een effectief programma
 • Zorgvuldige keuze voor de pilot locatie/regio 
 • Wordt ondersteund door landelijke stichting Het Potentieel Pakken

Landelijk gemiddelde contracturen binnen de VVT

 • Gemiddeld 23,6 contracturen per medewerker binnen de zorgsector
 • Gemiddeld tussen de 12 – 20 contracturen per medewerker binnen de VVT-sector

Landelijk potentieel uitbreiding in contracturen

Op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde contractuitbreidingen. Concrete resultaten: 

 • Landelijk potentieel: 1.130 fte extra per jaar 

Op basis van het aantal medewerkers die aangeven meer te willen werken zou het potentieel kunnen oplopen. Groeipotentieel: 

 • Landelijk actief groeipotentieel: 1.720 fte
 • Landelijk latent groeipotentieel: 1.158 fte
 • Totaal: 2.878 fte

Betrokken medewerkers

 • Zorgmedewerkers 
 • Locatie Project Teams (manager, planners)
 • Raad van Bestuur en domeinmanagers van het Servicecentrum

FIT initiatief                           

Dit initiatief behoort tot de FIT initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan het verlagen van bedrijfskosten en/of duurzaamheid en/of efficiënte inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel.

Bootcamp Het Potentieel Pakken

Meer uren zorg kunnen bieden met je huidige personeelsbestand. Noëlle van Diepen (HR adviseur Omring): “VGZ Bootcamp Het Potentieel Pakken bood direct handvatten”
 

Positief

 • Als zorgmedewerkers meer uren gaan werken vergroot dat hun financiële zelfstandigheid en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
 • Zorgmedewerkers zijn meer betrokken bij de organisatie en daardoor ontstaat een sterkere verbinding
 • Thebe kan anticiperen op de groeiende zorgvraag van de ouder wordende cliënt
 • Voor Thebe als organisatie ontstaat dankzij contractuitbreiding een aanbod aan extra uren
 • Door meer rekening te houden met de roosters kan Thebe langer tevreden medewerkers behouden

Besparing door FIT initiatief

Binnen de proeftuin van Thebe is gerealiseerd:

 • 17 contractuitbreidingen van in totaal 64 uur per week 
 • Gemiddeld zijn de medewerkers bereid om 3,8 uur per week meer te werken ofwel 197,6 uur per jaar 

Groeipotentieel binnen Thebe op basis van de Value Case: 

 • 13% Actief potentieel (medewerkers die aangeven dat ze meer willen werken)
 • 35% Latent potentieel (medewerkers die onder voorwaarden meer willen werken)

''Als je blijft doen wat je deed blijf je krijgen wat je kreeg”

Béathe van den Berghe | Manager Zorg Thebe locatie Haga | Projectleider Thebe - Het Potentieel Pakken 

''Ik wil verandering tot stand brengen op uitdagende maatschappelijke thema’s, zoals het onbenut potentieel van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt”

Wieteke Graven | Oprichter en Voorzitter Landelijke Stichting Het Potentieel Pakken