Bootcamp pak het potentieel

Meer uren zorg kunnen bieden met je huidige personeelsbestand. We weten het allemaal. Werken in de zorg is een prachtig vak, maar kent ook grote uitdagingen. In 2030 is er in Nederland een verwacht tekort van meer dan 100.000 zorgmedewerkers, met openstaande vacatures en hoge inzet van flexkrachten als gevolg. 
 

Zorgorganisaties worden nu al dagelijks geconfronteerd met oplopende tekorten. “Het is steeds weer een uitdaging om de roosters rond te krijgen”, geeft Noëlle van Diepen, HR adviseur bij Omring, aan. In het najaar van 2021 werd zij gevraagd om vanuit haar expertise mee te kijken hoe Omring met deze uitdaging om kan gaan. “Er gaat al geruime tijd veel energie naar de werving van nieuwe medewerkers. We wilden nu juist kijken naar de bestaande contracten en hoe we onze huidige medewerkers beter in kunnen zetten door de mogelijkheid te bieden meer uren te werken.”

“Ik kreeg de uitnodiging van de Bootcamp van Het Potentieel Pakken bij de Zorgkantoren van VGZ. Een ideale kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het onderwerp, zelf te leren én te kijken wat deze aanpak voor Omring kan betekenen. Ik besloot me dan ook direct in te schrijven.”

Onderzoek geïnitieerd door het Potentieel Pakken geeft aan dat er zeker kansen zijn. 82% van de medewerkers in de zorg werkt in deeltijd. 1 op de 4 geeft aan graag meer te willen werken. Maar hoe maken we gebruik van deze potentie? Tijdens de bootcamp werd door de stichting de verschillende invalshoeken belicht. Zo werden de deelnemers uitgedaagd een berekening te maken van het potentieel dat er ligt binnen hun organisatie waardoor er direct over concrete winst in de FTE’s gesproken kon worden. Ook het belang van het maken van een selectie van medewerkers voor wie een groter contract interessant kan zijn werd toegelicht. Tevens werd er stilgestaan bij hoe je medewerkers kan helpen bij het maken van de juiste keuze. 

Noëlle van Diepen: “De bootcamp bood mij direct handvatten om mee aan de slag te gaan. Ik kijk nu echt met een andere bril. Daardoor zag ik direct na de bootcamp al kansen om dingen anders aan te pakken.” Naast de kennis en inzichten die die dag gedeeld zijn door de stichting merkte Noëlle dat het leerzaam was samen met andere HR-adviseurs over het onderwerp van gedachten te wisselen. “Er kwamen creatieve ideeën voorbij zoals mensen (tijdelijk) een extra bonus geven wanneer zij meer gaan werken. Als een beloning.” 

Of die ideeën haalbaar zijn zal de toekomst uitwijzen. Korte termijn was het de reis van 2 uur meer dan waard aldus Noëlle. “Ik kijk met grote regelmaat even terug in het boekje dat we mee hebben gekregen en ben zo dagelijks bezig met het structureel op de kaart krijgen van het gedachtegoed achter Het Potentieel Pakken.” Binnen Omring staat het onderwerp niet alleen maar op de agenda, maar worden ook de eerste stappen gezet richting een structurelere aanpak om onbenut potentieel in te gaan zetten.