Thebe - Bestellen van generiek spoelmateriaal

Bij cliënten met een katheter binnen een verpleeghuis wordt regelmatig de katheter of de blaas gespoeld met verschillende spoelingen en zoutoplossingen. Artsen binnen het verpleeghuis schrijven het spoelmateriaal voor in het elektronisch patiëntendossier. Vervolgens bestellen verpleegkundigen en verzorgenden het spoelmateriaal via een online bestel app. In deze online app is enkel het duurste merk materiaal voor spoeling zichtbaar gemaakt door de apotheker. Hierdoor wordt tijdens het bestellen van spoelmateriaal standaard het product van de duurste leverancier besteld door de verpleegkundigen en verzorgenden.

Het idee is om het spoelmateriaal bij de apotheek te bestellen met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Er wordt twee keer per jaar een medicatiereview gedaan door de artsen binnen het verpleeghuis. Verpleegkundigen en verzorgenden nemen de medicatiereview door en vergelijken deze met het landelijk assortiment. Door deze review signaleert een verpleegkundige- of verzorgende dat er landelijk generieke leveranciers zijn die hetzelfde kwaliteit spoelmateriaal verkopen tegen een lagere prijs. De verpleegkundig specialist maakt afspraken met de apotheker en productleverancier om de generieke middelen zichtbaar te maken in de online bestel app. Hierdoor schrijven de artsen het goedkopere middel voor en kunnen verpleegkundigen- en verzorgenden het goedkopere middel via de online app bestellen.

Succesfactoren

  • Bewustwording en bewust zijn van verschillende kosten van spoelmaterialen met dezelfde kwaliteit
  • Er wordt creatiever gedacht, ook wel beter klinisch geredeneerd over het bestelproces
  • Er wordt onderling meer overlegd (tussen de artsen en verpleegkundig specialisten) en kritischer gekeken naar het bestelproces

Doelgroep

Cliënten binnen een verpleeghuis waar katheter of blaasspoeling van toepassing is

Landelijke kosten per jaar (VGZ marktaandeel)

Landelijke kosten van € 429.000,-

Landelijke mogelijke besparing per jaar (VGZ marktaandeel)

Totale potentiële besparing van € 85.200,-

Betrokken medewerkers

Arts binnen het verpleeghuis, verpleegkundigen en/of verzorgenden, verpleegkundig specialist, apotheker, productleverancier

Thema

Minder materiaalkosten

FIT initiatief                           

Dit initiatief behoort tot de FIT initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan het verlagen van bedrijfskosten en/of duurzaamheid en/of efficiënte inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel.

Tommie in de zorg

Op ons verzoek ging Tommie in gesprek over incontinentie.

Incontinentie oplossingen: er is veel mogelijk

Besparing

De besparing door dit FIT-initiatief is gerelateerd aan de materiaalkosten. Binnen de intramurale locaties is dit voor Thebe € 29.500,- per jaar.

Positief

  • Kwaliteit voor de cliënten blijft gegarandeerd, omdat exact hetzelfde spoelmateriaal wordt besteld, enkel van een generiek merk.
  • Daling van de materiaalkosten voor zowel katheter- als blaasspoeling.
  • Kritische afweging bij besteding van een beschikbaar budget van de zorgaanbieder.

“Weet wat je bestelt, het is goed om te kijken naar alternatieven en prijs / kwaliteit. Een generiek product kan net zo goed werken als een A-merk”.

Susanne van de Westen | Verpleegkundige Kwaliteit bij Thebe