Thebe - De slimme thermometer

Een te hoge of juist te lage temperatuur kan voedsel en medicijnen onbruikbaar maken. Bij Thebe wordt door verpleegkundigen of verzorgenden de temperatuur van de voedingskoelkast wekelijks handmatig gemeten en de temperatuur van de medicijnkoelkast dagelijks. Met de inzet van de slimme thermometer wordt de temperatuur automatisch uitgelezen op afstand.

De verpleegkundigen of verzorgenden meten handmatig en registreren de temperaturen voor zijn/haar eigen afdeling op een lijst. Door de slimme thermometer wordt, in plaats van handmatig meten, de temperatuur automatisch uitgelezen op afstand. De coördinator gastvrijheid krijgt automatisch een signaal via een e-mail/SMS/Whatsapp als de temperatuur afwijkt. Het uitgangspunt is dat de verpleegkundigen of verzorgenden meer tijd kunnen besteden aan de zorg. Ook wordt voedsel- en medicijnverspilling tegengegaan. Als de temperatuur afwijkt, wordt er namelijk direct een signaal gegeven. Verder zijn defecten direct aantoonbaar zodat de koel- en vrieskasten tijdig vervangen kunnen worden.

Oude situatie: wekelijks meten voedingskoelkast en dagelijks meten medicijnkoelkast door verpleegkundigen of verzorgenden
Nieuwe situatie: automatisch uitlezen op afstand en een signaal via een e-mail/SMS/Whatsapp als de temperatuur afwijkt

  • Doelgroep. Verpleeghuizen met medicijnkoelkasten, voedingskoelkasten- en vriezers. Naar schatting zijn in het VGZ werkgebied 13.000 koelkasten en diepvriezers aanwezig, waarvan: 12.200 voedingskoelkasten- en diepvriezers en 800 medicijnkoelkasten
  • Zorgkosten van handmatig meten o.b.v. het VGZ marktaandeel. €2,55 miljoen per jaar
  • Besparing bij inzet slimme thermometer o.b.v. het VGZ marktaandeel. Ongeveer €710.000,- per jaar aan personeelskosten ofwel 7 fte
  • Betrokken zorgverleners. Verpleegkundigen en verzorgenden, coördinator gastvrijheid, manager zorglocatie, technische/facilitaire dienst

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Alleen noodzakelijke handelingen

Niet zorg gerelateerde handelingen vervallen. Zo komt er tijd vrij voor directe cliëntenzorg.

Minder verspilling

Voorkomt voedsel- en medicijnverspilling omdat er automatisch een signaal komt bij temperatuurafwijkingen.

Meer tijd voor zorg en ondersteuning

Leidt tot een besparing van ongeveer 4,2 uur per week per locatie die besteed kan worden aan de zorg.

“Op afstand meten van temperaturen, een win-win voor de zorgafdeling en de facilitaire afdeling”.

Kees de Wild | Coördinator gastvrijheid bij Thebe Elisabeth