Thebe - Katheterspoelen in plaats van preventief blaasspoelen

In verpleeghuizen wordt bij cliënten met een katheter regelmatig preventief de blaas gespoeld om infecties en verstoppingen te voorkomen. Preventief blaasspoelen heeft volgens onderzoeken geen effect. Infecties moeten met name in de katheter voorkomen worden. Daarom is het effectiever om de katheter te spoelen in plaats van preventief de blaas te spoelen.

Blaasspoelen is enkel noodzakelijk voor een kleine doelgroep met hematurie. In de regel kan preventief blaasspoelen in het verpleeghuis vervangen worden door katheterspoelen. Vanuit het ziekenhuis wordt preventief blaasspoelen nog regelmatig voorgeschreven door de arts of verpleegkundig specialist. Dit zorgt voor inconsistentie tussen het beleid van het ziekenhuis en de richtlijnen in de verpleging en verzorging.

Bij cliënten met een katheter wordt standaard katheterspoelen ingezet. Als het ziekenhuis de cliënt preventief blaasspoelen heeft voorgeschreven, overlegt de arts of verpleegkundig specialist in het verpleeghuis met de verwijzer van het ziekenhuis. Hierdoor wordt binnen het verpleeghuis katheterspoelen nog meer de norm. Deze werkwijze kan ook toegepast worden in de extramurale zorg. Door kennisoverdracht over de resultaten treedt er een lerend effect op.

  • Doelgroep. Cliënten in een verpleeghuis met een katheter bij wie de blaas wordt gespoeld en voor wie katheterspoelen ook een mogelijkheid is. Naar schatting heeft het VGZ werkgebied 3.265 cliënten intramuraal met een katheter, waarvan 940 cliënten in aanmerking komen voor katheterspoelen
  • Zorgkosten op basis van het VGZ marktaandeel. Op basis van het VGZ marktaandeel zijn de zorgkosten bij preventief blaasspoelen ongeveer € 9,8 miljoen per jaar
  • Besparing op basis van het VGZ marktaandeel. Als bovengenoemde doelgroep katheterspoelingen krijgt, dan is de landelijke besparing €1,3 miljoen waarvan:
    - €100.000,- aan materiaalkosten
    - €1,2 miljoen aan personeelskosten ofwel 10 fte
  • Betrokken zorgverleners. Arts, verpleegkundig specialisten, (HBO) verpleegkundige en verzorgende in het verpleeghuis, verwijzer in het ziekenhuis (verpleegkundig specialist of arts)

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Tommie in de zorg

Op ons verzoek ging Tommie in gesprek over incontinentie.

Incontinentie oplossingen: er is veel mogelijk

Minder kans op infecties en meer vrijheid

Cliënten hebben minder kans op infecties en meer vrijheid gedurende de dag omdat katheterspoelen minder vaak nodig is dan blaasspoelen.

Alleen noodzakelijke zorg

Verpleegkundigen voeren alleen handelingen uit die waarde toevoegen voor de cliënt.

Minder zorguren

Katheterspoelen hoeft minder frequent en levert tijdswinst op.

“Door minder frequent en anders te spoelen heeft de cliënt meer vrijheid gekregen en wij als zorgprofessional krijgen meer tijd voor zorg aan andere cliënten. Een win-win situatie die bijdraagt aan verhoging Cliënten hebben minder kans op van de kwaliteit van zorg."

Susanne van der Westen | Verpleegkundige Kwaliteit bij Thebe