Thebe - Ondersteuner thuis in de langdurige zorg

Als mensen langer thuis wonen dan is een andere vorm van ondersteuning nodig dan het huidige (zorg)aanbod. Ondersteuning gericht op het behouden en versterken van dagelijkse activiteiten die aansluit bij de behoeften en interesses van mensen. Dit wordt gedaan door de ‘Ondersteuner thuis’, een andere functie waarvoor voldoende potentieel is op de arbeidsmarkt.

De Ondersteuner thuis is iemand die sociaal en hulpvaardig is en oog heeft voor de ondersteuning die nodig is. Uitganspunt is dat het aansluit bij de activiteiten die belangrijk zijn voor die ene cliënt. De taken bestaan uit een breed scala aan hand- en spandiensten, sociale ondersteuning, samen activiteiten oppakken, dagstructuur bieden etc. Het helpt om actief te blijven, dingen te doen die waardevol zijn. Dit draagt weer bij aan prettig leven en het ontlast de mantelzorgers. Hierdoor kunnen mensen langer thuis wonen en wordt een verhuizing naar het verpleeghuis uitgesteld. De Ondersteuner thuis is een functie waar geen diploma voor vereist is. Wel is ervaring nodig op het gebied van het ondersteunen van mensen (werk- en denkniveau 2).

  • Doelgroep. Bij Thebe is het initiatief toegepast bij cliënten met een MPT. In VGZ werkgebied zijn er 1085 cliënten met een regulier MPT in zorgzwaarte 4, 5 of 6; zowel bij somatische als bij cognitieve problematiek is er meerwaarde
  • Landelijke zorgkosten. €49 miljoen voor deze doelgroep in de 1e 390 dagen van het MPT: Landelijke besparing € 5,7 miljoen
  • Betrokken zorgverleners. (Wijk)verpleegkundige, verzorgende (IG), ondersteuner thuis

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Cliënten wonen naar schatting 170 dagen langer thuis

Doordat cliënten een meer betekenisvolle daginvulling krijgen, worden mantelzorgers meer ondersteund en ontlast.

Beter passende ondersteuning

Cliënten worden beter ondersteund in hun wens om langer thuis te kunnen wonen.

Lagere zorgkosten per cliënt

Uitstel van intramurale opname zorgt voor een besparing van gemiddeld € 14.000 per cliënt.

"De glimlach van de cliënt wanneer hij vertelt over zijn pareltje, de ondersteuner thuis, is voor mij goud waard."

Carrine de Graaf | Wijkverpleegkundige bij Thebe Wijkverpleging