Thebe - Reductie verwisseling opvangzak katheter

Bij intramurale cliënten met een blaaskatheter wordt de opvangzak voor urine (dagzak / beenzak) gemiddeld vier keer per week afgekoppeld en vervangen voor een nieuwe dagzak. Extramuraal is dit 2 à 3 keer per week. Echter blijkt uit literatuuronderzoek dat deze frequentie veel lager kan.

De frequentie voor het verwisselen van een dagzak (met aftapkraantje) kan wekelijks of elke tien dagen zijn. Het aantal bezoeken van de wijkverpleegkundige aan de cliënt nemen daarmee niet af, maar de wijkverpleegkundige is minder tijd kwijt aan de katheterzorg. De kans op een urineweginfectie blijft daarbij onveranderd. Wanneer een dagzak korter dan tien dagen gebruikt wordt, is verwisselen niet nodig. Indicaties om toch (eerder) de opvangzak te verwisselen zijn een zichtbare verontreiniging van de zak, defecten, of het voorschrift van de fabrikant.

Intramuraal (Wlz)

 • Aandachtsgebied. Cliënten met een katheter in een verpleeghuis
 • Landelijke kosten. € 16 miljoen
 • Landelijke mogelijke besparing. € 4,5 miljoen, waarvan: € 605k materiaal (opvangzakken), 38 FTE tijdsbesteding
 • Betrokken medewerkers. Verpleegkundigen & verzorgenden intramuraal, leidinggevenden i.v.m. mogelijke aanpassing interne werkwijze

Extramuraal (wijkverpleging)

 • Aandachtsgebied. Cliënten met een katheter in de wijk
 • Landelijke kosten. € 16 miljoen
 • Landelijke mogelijke besparing. € 1,7 miljoen, waarvan: € 480k materiaal (opvangzakken), 12 FTE tijdsbesteding
 • Betrokken medewerkers. Wijkverpleegkundigen en verzorgenden, leidinggevenden i.v.m. mogelijke aanpassing interne werkwijze

FIT initiatief                           

Dit initiatief behoort tot de FIT initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan het verlagen van bedrijfskosten en/of duurzaamheid en/of efficiënte inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel.

Tommie in de zorg

Op ons verzoek ging Tommie in gesprek over incontinentie.

Incontinentie oplossingen: er is veel mogelijk

Besparing

Intramurale locaties Thebe:

 • Personeel: 1,2 FTE werktijd
 • Materiaal: € 18k

Cliënten in de wijk:

 • Personeel: 1,3 FTE werktijd
 • Materiaal: € 52k

Voordelen

 • Voor de cliënt: “Zinnige zorg”, geen handelingen uitvoeren die niet noodzakelijk zijn
 • Capaciteit zorgprofessionals doelmatig inzetten
 • Minder materiaalkosten (opvangzakken)
 • CO2-reductie in de keten door vermindering materiaalgebruik (minder productie en transport)

"Door het verwisselen van de dagzakken te beperken is minder tijd van professionele zorg nodig, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg voor de cliënt."

Susanne van der Westen | Verpleegkundige bij Thebe

"Door het minder frequent verwisselen van de dagzakken, krijg je meer tijd voor zorg aan (andere) cliënten die waarde toevoegt."

Inge Jochems | Wijkverpleegkundige bij Thebe