Thebe en ZZG - Slimme medicijndispenser

Veel cliënten in de wijkverpleging vergeten hun medicatie tijdig in te nemen. Op gezette tijden komt een wijkverpleegkundige om te zorgen voor tijdige en juiste inname van de medicatie. Bij inzet van farmaceutische telezorg wordt een slimme medicijndispenser geplaatst bij de cliënt thuis. De dispenser reikt vervolgens op het juiste moment de medicatie aan.

Het aanreiken van medicatie zorgt voor een extra belasting op de planning en capaciteit van de wijkverpleging. Door reistijden bij het aanreiken van medicatie moet gekoppelde andere zorg ook op dat piek moment worden geleverd. Dit veroorzaakt veelal complexe planningen en niet optimale capaciteitsinzet. Verder wordt door de vele aanreikmomenten de cliënt (meerdere malen per dag) gestoord. De slimme medicijndispenser reikt op het juiste moment de medicatie aan. Hierdoor kunnen veel cliënten weer zelfstandig de medicatie gebruiken en hoeven zij niet meer op de wijkverpleging te wachten

  • Doelgroep. Ongeveer 20.000 cliënten die medicatie niet tijdig innemen en hiervoor hulp ontvangen van de wijkverpleging
  • Landelijke zorgkosten. € 72 miljoen per jaar. Kosten gemoeid met de aanreiking van medicatie in de extramurale setting
  • Landelijke besparing. € 6 miljoen per jaar
  • Betrokken zorgverleners. Wijkverpleegkundigen, zorgcentrale, apothekers en huisartsen

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Efficiënter gebruik van beschikbare capaciteit

Zorgmomenten en medicatie afgestemd op de behoefte cliënt.

Hoge therapietrouw

Door een slimme medicijndispenser kan hoge therapietrouw gerealiseerd worden zonder interventie.

Positieve cliënt

Zorgmomenten afgestemd op behoefte cliënt in plaats van het tijdstip van medicatie-aanvraag.

“De cliënt kan regie behouden of terug krijgen over eigen medicatie: daar is het uiteindelijk om te doen. We besparen inzet van personeel omdat er geen hulp meer nodig is bij het aanreiken van medicatie. Zorgmomenten waarop we alleen langs kwamen om medicatie aan te reiken kunnen vervallen. Dat bespaart ook reistijd."

Elly Montee | Thebe
Esther Jacobs | ZZG