TWB Thuiszorg met aandacht - Oogdruppelbril

Na een oogoperatie is lang niet iedereen (met name de oudere doelgroep) in staat tot zelfstandig druppelen van één of twee ogen. Hiervoor wordt vaak wijkverpleging ingezet, terwijl er goede hulpmiddelen bestaan waardoor mensen zelfstandig het oog kunnen druppelen. 

De oogdruppelbril is een zeer geschikt hulpmiddel, ontworpen door een gebruiker. Na een week oefenen met de verpleegkundige kan een cliënt zelfstandig druppelen en hoeft er geen verpleegkundige meer te komen. De cliënt wordt hierdoor zelfredzaam.

Oude situatie: 4 weken gemiddeld 3x daags oog druppelen door wijkverpleging
Nieuwe situatie: Gemiddeld 1 week oog druppelen door cliënt m.b.v. oogdruppelbril, onder begeleiding verpleegkundige of verzorgende. Daarna 3 weken zelfstandig oog druppelen door cliënt met de oogdruppelbril 

  • Doelgroep. Mensen die een operatie hebben gehad voor staar of glaucoom en niet zelfstandig het oog kunnen druppelen gedurende 4 weken na de operatie. De cliënt is in staat tot het aanleren van gebruik van de oogdruppelbril (cognitief vermogen) en heeft daarnaast een toereikende handfunctie
  • Landelijke zorgkosten. €3.048.360 
  • Landelijke besparing. €2.567.040 
  • Betrokken zorgverleners. Verpleegkundigen en verzorgenden

Tommie in de zorg

In de video praat Tommie met huisarts Evert van Voorst, mede-bedenker van de oogdruppelbril. Bekijk ook de video over hoe de bril werkt.

Niet meer afhankelijk van zorgmomenten

Zelfstandig en plaats onafhankelijk ogen druppelen.

Veilig in gebruik

Met de oogdruppelbril belanden druppels altijd ín het oog.

Tot wel 7 weken minder inzet van wijkverpleging

Andere cliënten kunnen door de vrijgekomen tijd zorg ontvangen.

“Elke persoon heeft het recht zelfstandig zonder thuiszorg zijn ogen te kunnen druppelen. Dit geeft vrijheid. Met de oogdruppelbril kan dit verantwoord en veilig.”

Anoek Nuijten | Wijkverpleegkundige

“Nog nooit was zelf oogdruppelen zo eenvoudig.”

Evert van Voorst | Patiënt en bedenker van de oogdruppelbril