TWB - Truus de digitale medewerker

Administratieve taken zijn de meest energierovende taken voor zorgprofessionals. Truus neemt de meest repetitieve taken over van de 'echte' mensen, waardoor zij meer tijd hebben om zorgtaken uit te voeren. Zo zorgt Truus er bij TWB voor dat verwijsbrieven op correcte wijze worden ingevoerd in het EPD (Nedap).

Succesfactoren

  • Aanmelding van Truus net als 'echte' mensen met een personeelsnummer, e-mailadres en autorisaties
  • Goed 'inwerken' van digitale medewerker door de zorgmedewerker
  • Nauwe afstemming met de afdeling ICT en applicatiebeheer

Aandachtsgebied

Truus is een stukje software die als een digitale zorgverlener de zorgprofessionals ontlast door repetitieve handelingen in verschillende systemen voor ze uit te voeren.

Landelijke kosten

Zorgverleners besteden 40% van hun werktijd aan administratie. De wijkverpleging kost in Nederland 3,5 miljard euro. (2019, Vektis).

Landelijke mogelijke besparing

Verlaging van 10% van de administratielast door inzet van slimme software lijkt mogelijk. Dat zou 140 miljoen euro in werkbare uren betekenen.

Betrokken medewerkers

Administratief medewerkers, wijkverpleegkundigen, iedereen die repetitieve handelingen in verschillende systemen invoert.

FIT initiatief                           

Dit initiatief behoort tot de FIT initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan het verlagen van bedrijfskosten en/of duurzaamheid en/of efficiënte inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel.

Video Truus de digitale medewerker

Positief

  • Medewerkers ruilen administratietijd voor cliëntentijd
  • Werkplezier gaat omhoog
  • Menselijke, administratieve fouten verminderen
  • Snel opschaalbaar naar andere processen

Besparing

  • Eenmalige investering:: € 25.000,-
  • Structurele meerkosten: geen
  • Jaarlijkse besparing: € 65.520,-

Daadwerkelijk gerealiseerd: 1.040 uur minder aan administratieve taken

"Truus brengt het werkplezier terug, doordat de wijkverpleegkundige weer kan doen waar ze het beste in is: bij cliënten zorg leveren."

Jacqueline van Ginkel | Zorgverbeteraar bij TWB Thuiszorg met aandacht