Vierstroom - VPT thuis

De Vierstroom zorgt voor maatwerk binnen het VPT zodat deze goed in de wijk in te zetten is. Het VPT is een standaard leveringsvorm waarbij bijvoorbeeld de zorgaanbieder ook verantwoordelijk is voor de maaltijden. Dit is echter niet voor iedere cliënt wenselijk. Door maatwerk af te spreken binnen het VPT zorgt de Vierstroom ervoor dat cliënten precies datgene ontvangen wat zij nodig hebben en zo zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.


De Wlz is voor cliënten met een intensieve zorgvraag die behoefte hebben aan zorg en toezicht. Voor ouderen betekent dit in veel gevallen dat als gevolg van somatische problematiek of dementie, de zorg zo intensief wordt dat opname in een verpleeghuis onvermijdelijk lijkt. Sinds de introductie van de leveringsvormen MPT en VPT is ook intensieve Wlz-zorg in de thuissituatie mogelijk. Veelal worden cliënten echter alsnog genoodzaakt te verhuizen, omdat het voor Wlz-aanbieders aantrekkelijker is om VPT in geclusterde woonvormen aan te bieden.

De intensieve zorg die veelal intramuraal of in geclusterde woonvormen wordt geleverd, ontvangt de cliënt bij Vierstroom in de eigen omgeving: thuis. VPT bestaat bij Vierstroom uit diverse elementen die naar noodzaak en persoonlijke behoefte ingezet worden. De meerwaarde voor de cliënten met een intensieve zorgvraag is groot: langer thuis te kunnen blijven in de eigen, vertrouwde omgeving en tevens uitgestelde verpleeghuisopname.

  • Doelgroep VGZ Zorgkantoorregio’s. 2.600 nieuw in de Wlz ingestroomde cliënten VV5 of VV6 waarvoor VPT passend kan zijn
  • Zorgkosten VGZ Zorgkantoorregio’s. € 223 miljoen
  • Besparing VGZ Zorgkantoorregio’s. € 7,6 miljoen
  • Betrokken Zorgverleners. Verpleegkundige / verzorgende / helpende

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Gemiddeld 1 jaar uitstel opname in verpleeghuis

€ 32 per dag verschil tussen ZZP en VPT (o.b.v. VV5) € 11.680 lagere zorgkosten per cliënt.

Kortere wachtlijsten voor verpleeghuisopname

Langer thuis, zelfs met zware Wlz-zorg. Zorg op maat, sluit aan op de individuele wensen en behoeften.

Cliënten betalen lagere eigen bijdrage voor VPT dan voor ZZP

VPT thuis heeft een positieve impact (rapportcijfer 8,5) op de kwaliteit van leven die cliënten ervaren.