Vincent Depaul - Behandeling in de ouderenzorg

Bij het inzetten van behandeling in de ouderenzorg is het voor zorgaanbieders van belang om het beoogde doel van de behandeling scherp voor ogen te houden. Behandeling kan bijvoorbeeld ook ondersteund worden door een andere zorgprofessional vanuit de verlengde-arm constructie van de behandelaar.

Vanuit de verlengde-arm constructie zet Vincent Depaul naast de fysiotherapeut ook een beweegagoog in. Hierdoor is er de hele dag meer aandacht voor beweging. De beweegagoog sluit beter aan bij het dagritme van de cliënt. Ook is er een afname te zien in de inzet van hulpmiddelen. Het inzetten van de beweegagoog werkt tegelijkertijd kostenbesparend ten opzichte van een fysiotherapeut. De behandeling wordt voor 50% ingevuld door een fysiotherapeut en voor 50% door een beweegagoog.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. 4.266 cliënten met een ZZP 4VV, 5VV en 6VV inclusief behandeling. Het is toepasbaar bij cliënten waarbij een behandelaar betrokken is
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De totale kosten voor deze groep is 1,5 miljard
  • Te verwachten besparing. Per cliënt bespaart het inzetten van de beweegagoog naast de fysiotherapeut €408,- op jaarbasis
  • Betrokken zorgverleners. Ergotherapeut, fysiotherapeut, beweegagoog, verzorgende en verpleegkundige

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Bewegen met plezier

Bewegen wordt een plezier voor de cliënt en de zorgprofessional

Meer inzet mogelijk van andere disciplines

Het zorgaanbod sluit beter aan bij het dagritme van de cliënt

Minder inzet fysiotherapie

Door het inzetten van de beweegagoog is inzet van de fysiotherapeut met 50% afgenomen

“De tekst is van BENIDICTUS (480-547) - OM ANDEREN TE KUNNEN BEWEGEN MOET JE ZELF BEWOGEN ZIJN.”

Carol van Gameren | Hoofd Welzijn en Zorg