Vincent Depaul - Roosterregisseur

In de CAO 2022 krijgen zorgprofessionals meer zeggenschap over het rooster. Daarom is er bij Vincent Depaul voor gekozen om in het softwaresysteem over te gaan op zelfroostering. Zo kunnen medewerkers zelf hun diensten indelen.

Vaak blijven er dan diensten openstaan die nog ingevuld moeten worden. Om medewerkers hierin te ondersteunen is een roosterregisseur ingezet. Op deze manier is het voor medewerkers minder tijdsintensief dan wanneer zij dit volledig zelf moeten doen en creëert de roosterregisseur een passend en eerlijk aanbod voor alle medewerkers.

 

Succesfactoren

  • Het rooster wordt aan de hand van verschillende ronden samengesteld en sluit daarom beter aan op de wensen van zorgprofessionals (zie bijlage).
  • Roosters zijn ruim van tevoren bekend.
  • ZZP’ers worden 50% minder ingezet.

Domein en sector

Domein- en sector overstijgend.

Doelgroep

Zorgaanbieders die hun medewerkers meer zeggenschap willen geven over de invulling van het rooster.

Investering

De roosterregisseur werkt 8 uur per week mee met de teams om een kloppend gezond rooster op te leveren. De roosterregisseur maakt gebruik van het bestaande softwaresysteem.

Besparing bedrijfskosten

Voor de zorgprofessional bespaart de komst van de roosterregisseur 65 minuten per
maand aan (indirecte) tijd dat hij of zij aan het rooster besteed. Bijvoorbeeld het onderling ruilen van diensten, het bespreken in het teamoverleg, etc.

Betrokken medewerkers

Roosterregisseur, zorgprofessionals.

FIT initiatief                           

Dit initiatief behoort tot de FIT initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan het verlagen van bedrijfskosten en/of duurzaamheid en/of efficiënte inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel.

Tommie in de zorg podcast

Tommie in de zorg

Tommie bespreekt in het interview zelfroostering en AI-gedreven planning in de zorg.

Beluister het gesprek via Spotify of via uw favoriete podcast app!

Meer informatie over Tommie in de zorg en zelfroostering en AI-gedreven planning.

Jaarlijkse besparing door FIT initiatief

  • Besparing roosterregisseur t.o.v. planner € 13.000,-
  • Besparing uren inzet van medewerkers € 8.600,-

Positief

  • Zorgprofessionals hebben meer regie over hun eigen rooster.
  • Minder inzet van ZZP’ers die voorheen werden ingezet om de gaten in het rooster te vullen.
  • De roosterregisseur besteedt 12 uur per week minder aan het roosteren t.o.v. een planner.

“Het kan behoorlijk complex zijn om iets simpel te maken!”

Helmie Dekker | Roosterregisseur/Applicatiebeheerder InPlanning