ViVa! Zorggroep - Jongere als maatje

Senioren hebben een krimpend sociaal netwerk en een hulpvraag op het gebied van welzijn. De inzet van professionele begeleiding is kostbaar. Er is sprake van toenemende arbeidsmarktkrapte en een afname van vitale vrijwilligers.

ViVa! Zorggroep biedt bewoners van het verpleeghuis een extra welzijnsmoment aan door de inzet van BuddyBold. BuddyBold is een organisatie die door een slimme match persoonlijk contact met een jonge buddy aanbiedt. Dit gebeurt op regelmatige basis en tegen lage kosten. De senior blijft langer vitaal en betrokken bij de samenleving. De arbeidsmarkt wordt niet belast omdat de jonge buddy veelal geen zorgachtergrond heeft.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. 33319 unieke bewoners in de V&V met een verzilverde indicatie MPT, VPT en ZZP
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Voor de doelgroep zijn de totale zorgkosten € 2,6 miljard
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De theoretische jaarlijkse besparing bedraagt € 376.582,79
  • Betrokken zorgverleners. Verwijzers, zorgbemiddelaars en consulenten

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Betere kwaliteit van leven

Door de extra persoonlijke aandacht wordt een hogere kwaliteit van leven ervaren.

Verminderen inzet professionele zorg

De buddy zorgt voor welzijn en aandacht en daarmee voor vermindering van de inzet van een zorgprofessional.

Kostenbesparend

Jaarlijkse besparing bedraagt € 376.582,79.

“Cliënten en leden zijn blij met dit aanbod omdat zij door het contact met een jongere langer vitaal en betrokken blijven bij de samenleving.”

Sindy de Veen – Andreas | Ledenservice ViVa! Zorggroep

“Buddy’s kijken naar de ‘mens’, niet naar de patiënt en zorgen voor sprankeling en een frisse wind bij de senior.”

Elske Doets | BuddyBold