WelThuis - Voorlichtingssessie voor cliënten, naasten en professionals

De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. De zorg- en gezondheidsvragen worden complexer en door vergrijzing groeit de zorgvraag. Daarnaast hebben we te maken met een groeiend tekort aan zorgprofessionals en lopen de maatschappelijke uitgaven voor langdurige zorg steeds verder op.
We voelen allemaal steeds meer urgentie om te zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft die ook krijgt. De zorg van 2030 hebben wij samen in de hand. Het is belangrijk om cliënten, naasten en de zorgprofessionals mee te nemen in de verwachtingen en de uitdagingen binnen de langdurige zorg

WelThuis organiseert fysieke voorlichtingssessies voor cliënten en hun naasten. Daarnaast geven zij ook voorlichtingssessies aan wijkverpleegkundigen en casemanagers. Tijdens al deze sessies geeft WelThuis informatie over wat er mogelijk is om thuis overbruggingszorg te ontvangen, krijgen zij uitleg over de wachtstatussen en een toelichting wat zij kunnen verwachten als een cliënt wordt opgenomen in een zorginstelling.

Door cliënten, naasten en professionals te informeren en inzicht te geven in de wacht statussen, hebben alle partijen een beter beeld wat zij mogen verwachten. Ook kan de zorgorganisatie gerichter ophalen wat de cliënt en hun naasten bezig houdt en hierop beter aansluiten. Dit geeft zorgprofessionals een opening om realistisch het gesprek aan te gaan met cliënten en naasten. Bijvoorbeeld over de vraag wat de cliënt nog zelf kan. Welke mogelijkheden er zijn rondom het inzetten van technologische ondersteuning. Welke mogelijkheden heeft het eigen netwerk en welke zorg en ondersteuning is er nodig vanuit zorgprofessionals. Op deze manier dragen we gezamenlijk bij aan toekomstbestendige zorg.

Goed voorbeeld

Dit initiatief behoort tot de goede voorbeelden. Een initiatief dat niet het kenmerk good practice krijgt omdat een analyse van het verlagen van de zorgkosten (nog) niet mogelijk is, maar wel bijdraagt aan betere zorg.