De Waalboog en Zorgapotheek - Arbeidsbesparing door procesaanpassing medicatieverstrekking

Van oudsher werd medicatie in verpleeghuizen altijd op vier tijdstippen per dag gegeven, waarvan drie noodzakelijk gekoppeld waren aan het moment van de maaltijd aangezien medicatie niet kon worden gegeven op een nuchtere maag. De afgelopen jaren is medicatie doorontwikkeld waardoor soms minder medicatiemomenten nodig zijn of niet meer perse rond de maaltijd ingenomen moet worden. Daarom hebben de specialist ouderengeneeskunde van de Waalboog en de Zorgapotheek samen gekeken naar het proces van medicatieverstrekking in het verpleeghuis en aangepast naar drie medicatie-tijdstippen en naar rustigere tijdstippen op de dag. Hierdoor ervaren zorgmedewerkers minder druk.

De processen rondom medicatieverstrekking in verpleeghuizen zijn echter niet aangepast aan de doorontwikkeling van medicatie. De Waalboog heeft samen met de Zorgapotheek naar het proces van medicijntoediening gekeken, waarbij zij zich richten op wat er nodig is en niet de standaard procedure leidend laten zijn. Door dit proces op die manier te analyseren blijkt dat de tijdstippen en frequentie van medicijntoediening (met uitzondering van een bepaald aantal medicijnen) zonder medische gevolgen aangepast kan worden naar minder en passendere momenten op de dag. De tijdstippen waren van oudsher: 8.00 - 12.00 - 17.00 - 21.00 uur. Omdat de medicijntoediening niet meer rond de maaltijd hoeft te vallen kunnen deze tijdstippen worden aangepast naar: 8.00 -14.00 - 21.00 uur. Hierdoor kan de medicijntoedieningen op de rustigere momenten van de dag plaatsvinden. Dit betekent dat er minder kans is op medicatiefouten, men een betere kwaliteit van leven ervaart en tijd efficiënt wordt ingezet.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Dit initiatief kan worden ingesteld door verpleeghuizen, waar cliënten behandeling krijgen vanuit de Wlz, er zijn 73 zorgaanbieders in de ouderenzorg die cliënten inclusief behandeling hebben
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De zorgkosten voor alle cliënten in de VGZ zorgkantoorregio’s in verpleeghuizen inclusief behandeling is € 1,6 miljard 
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De te verwachten besparing aan arbeidsuren is 1,4 miljoen aan bruto loon. Dit is het aantal arbeidsuren dat minder ingezet hoeft te worden door verandering van het proces
  • Betrokken zorgverleners. Specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, apotheker

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Betere kwaliteit van leven

Door vermindering van medicatiemomenten ervaren cliënten meer eigen regie over het dagritme.

Minder kans op medicatiefouten

Minder gezondheidsklachten door betere medicijnverstrekking.

Efficiëntere inzet van tijd

Per afdeling is het een arbeidsbesparing van 20 minuten per dag voor 1 zorgprofessional.

"Door op minder momenten wat te doen, wordt de kwaliteit verhoogd en worden kosten bespaard."

Ewoud de Jong | Specialist ouderengeneeskunde bij De Waalboog