Warm Thuis - Langer thuis wonen door logeeropvang

Warm thuis biedt de mogelijkheid aan cliënten die thuis wonen om te overnachten (logeren) op hun locatie. Hiermee wordt de zorg tijdelijk overgenomen van mantelzorgers en raken zij niet overbelast.

Voor mantelzorgers kan het zorgen voor een naaste te belastend worden. Het ligt dan voor de hand de cliënt op te nemen in een zorginstelling. Voor de cliënt betekent dit het verlaten van de vertrouwde omgeving, terwijl thuis blijven wonen juist cliënten met dementie veiligheid en geborgenheid biedt en daarmee bijdraagt aan kwaliteit van leven.

Cliënten kunnen bij WarmThuis logeren. Gemiddeld logeren mensen 21 dagen, verdeeld over het jaar. Zij voelen zich daar op vakantie door het ‘hotelgevoel’. Het logeren is bedoeld om de partner en/of mantelzorgers op adem te laten komen. Hierdoor houden zij naar schatting van betrokken casemanagers de verzorging ongeveer 9 maanden langer vol, waardoor de cliënt langer thuis kan blijven wonen.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. 6.254 cliënten met pgb en/of mpt en zorgzwaarte 4, 5 of 6 die nog thuis wonen
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 316 miljoen voor 9 maanden intramurale zorg voor de gehele doelgroep
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 4,7 miljoen
  • Betrokken zorgverleners. Verzorgende in het logeerhuis, casemanager en mantelzorger

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Vertrouwde omgeving

De cliënt woont naar schatting van betrokken casemanagers ongeveer 9 maanden langer thuis in de vertrouwde omgeving.

Positieve klantwaardering

Cliënten en mantelzorgers waarderen het logeren met een 8,5.

Besparing

Het 9 maanden uitstellen van intramurale zorg levert een besparing op van € 7.500 per cliënt.

"Het logeerhuis ontlast de mantelzorgers en bezorgt ook de logeergasten in veel gevallen een fijne tijd. Wat begon met pionieren groeide uit naar volwaardig zorgaanbod."

Kirsten Gruijters | Warm Thuis