WonenPlus - Goed werkgeverschap

Vitale zorgprofessionals zorgen voor tevreden cliënten én een gezonde organisatie. Goed werkgeverschap draagt hier aan bij. De zorgteams zijn stabieler en de cliënten zien vaste gezichten. Tevens daalt het verloop, vermindert het verzuim en is er indien wenselijk minder inzet van ZZP’ers nodig. Ook werken zorgprofessionals met meer plezier, zijn productiever, innovatiever en werken beter samen.

De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn groot. Zeker in een arbeidsmarkt die in veel regio’s al zeer krap is en de komende jaren nog krapper wordt. Het inzetten op goed werkgeverschap wordt steeds belangrijker.

Veel zorgaanbieders maken al werk van goed werkgeverschap, ook WonenPLus en met succes! WonenPLus heeft een laag verzuim, een laag verloop, geen ZZP-inzet en geen moeite nieuwe werknemers te vinden. Wat doet WonenPlus zoal:

 • Er wordt gewerkt vanuit ‘de bedoeling’. De systeemwereld is ondergeschikt aan de dagelijkse zorgpraktijk.
 • De zorgorganisatie is dienend aan de cliënt en de zorgprofessional. Het belangrijkste koppel is de cliënt samen met de zorgprofessional.
 • De autonomie en het eigenaarschap van zorgprofessionals wordt zo laag mogelijk in de organisatie belegd. (Zie ook de Good Practice ‘Werkgeverschap’).
 • Er is kritisch gekeken naar het verlagen van de administratieve druk en protocollen.
 • De focus ligt op het creëren van een positief werkklimaat. Successen worden gevierd. Ook is er aandacht voor plezier, ontspanning en teamgevoel.
 • ZZP’ers worden niet meer ingezet. 50% van de ZZP’ers besloten om in dienstverband bij WonenPlus te komen. Zorgprofessionals mogen hun contracturen uitbreiden (zie ook 'Het Potentieel Pakken').
 • Nieuwe zorgprofessionals die in dienst komen krijgen direct een vast dienstverband.
 • Medewerkers zorgen zelf voor het tot stand komen van de personeelsroosters. WonenPlus zorgt voor voldoende formatie en flexibiliteit.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de landelijke benchmark. Zwaardere functies worden zwaarder ingeschaald.
 • Zij-instromers worden gestimuleerd. Bij het in dienst treden ontvangen zij een marktconform salaris.
 • Er wordt een veilig klimaat gecreëerd waarin zorgprofessionals kunnen en mogen leren.

Een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen creëren van goed werkgeverschap is dat de succesfactoren onderdeel uitmaken van een integrale visie en missie. Het vereist continu aandacht en doorontwikkeling op alle lagen, zoals de arbeidsvoorwaarden, leiderschapsstijl en cultuur.

Goed voorbeeld

Dit initiatief behoort tot de goede voorbeelden. Een initiatief dat niet het kenmerk good practice krijgt omdat een analyse van het verlagen van de zorgkosten (nog) niet mogelijk is, maar wel bijdraagt aan betere zorg.

‘Een tevreden medewerker is een tevreden cliënt. En dan heb je ook geen arbeidsmarktprobleem. Dat is geen hogere wiskunde, maar fatsoenlijk werkgeverschap’

Will Linssen |  Bestuurder WonenPlus Geleen