Prisma - Workshops bewustwording en energiebesparing aan cliënten

Prisma werkt al jaren aan energiebesparing door middel van technische maatregelen. Naast alle energiebesparende techniek, heeft Prisma ook de stap gemaakt naar bewustwording en gedrag van medewerkers en cliënten. Uit onderzoek van IPCC blijkt namelijk dat 40 tot 70% van de impact ligt in gedrag. Prisma heeft daarom workshops bewustwording en energiebesparing gegeven aan cliënten. De ervaring van zowel cliënten als medewerkers is positief en heeft op meerdere locaties geleidt tot een daling in het gas of elektra gebruik.

Op een aantal geselecteerde locaties is Prisma een pilot gestart om aan de slag te gaan met de bewustwording door het geven van workshops. Dat doen ze in samenwerking met een extern bureau gespecialiseerd in het geven van workshops op het gebied van duurzaamheid voor mensen met een verstandelijke beperking. Op deze manier hopen ze het gedrag van cliënten positief te veranderen. De workshop bestaat uit:

  • Een energiescan voor de workshop met concrete tips.
  • De workshop met quiz gedeelte, energiespel en een goed voornemen.
  • Een terugbel-moment na twee weken.
  • Een evaluatiemoment na drie maanden.

Naast uitleg waarom verduurzaming nodig is, wordt er ook concreet advies gegeven zodat men aan de slag kan. De volledige impact van de pilot is nog niet inzichtelijk. Prisma is de impact aan het monitoren en gaat de daadwerkelijke CO2 uitstoot en financiële impact onderzoeken. De eerste resultaten laten echter zien dat met de juiste toewijding een positieve impact haalbaar is: op meerdere locaties is zowel het gas als elektra gebruik gedaald.

Voordelen van dit groene voorbeeld:

  • Bewoners zijn enthousiast en weten al veel
  • Zorgprofessionals zijn positief: “Leuke en leerzame activiteit voor cliënten”
  • Duurzaam: Verlaging van elektra en/of gas verbruik op meerdere locaties
  • Makkelijk uitvoerbaar; concrete adviezen

Belangrijk aandachtspunt is dat herhalend aandacht vragen voor het thema nodig is, om te zorgen dat voldoende aandacht is de verduurzaming. In de verdieping van de pilot gaat Prisma samen met de teamleiders en aandachtsfunctionarissen van de locatie aan de slag om het thema duurzaamheid en energiebesparing blijvend in het vizier te houden.
Meer informatie over deze pilot kan je opvragen via greendeal@prismanet.nl of kijk op de website van Prisma.

Groen voorbeeld           

Dit initiatief behoort tot de groene voorbeelden. Een initiatief dat niet het kenmerk good practice krijgt omdat een analyse van het verlagen van de zorgkosten (nog) niet mogelijk is, maar wel bijdraagt aan het verduurzamen van de zorg.

"Zorgprofessionals en bewoners zijn positief over de workshop".