Good Practice - Zelfredzaamheidskoffer

In deze Good Practice leest u hoe de zelfredzaamheidskoffer vanaf het eerste bezoek wordt besproken bij de cliënt. Hierdoor kan het hulpmiddel eerder ingezet worden. De cliënt krijgt de juiste informatie over het hulpmiddel en de instructie wordt gelijk gedaan door een vertrouwde en deskundige zorgverlener.