Zinnige zorg - Zelfredzaamheid

Niet overnemen, maar aanleren. Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Dat is de wens van velen die (tijdelijk) een beroep doen op zorg of ondersteuning. Maar zelfredzaamheid is ook nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Het verhoogt de kwaliteit van leven én verlaagt de zorgkosten. Samen met andere zorgaanbieders gaan we de uitdaging aan om de zelfredzaamheid te vergroten. Bekijk de initiatieven gericht op zelfredzaamheid.

 • De dagstructuurrobot Tessa biedt verbale ondersteuning met herinneringen, vragen, tips en muziek. Zo draagt de robot bij aan meer zelfredzaamheid van de cliënt.

  Lees meer over De Zorggroep en Thebe - Dagstructuurrobot bevordert zelfredzaamheid

 • Door de vergrijzing draagt een toenemende groep ouderen een steunkous. Een substantieel deel van deze cliënten kan deze kousen niet zelfstandig of met behulp van een hulpmiddel of mantelzorger aan en/of uittrekken. Hierdoor worden ze afhankelijk van zorgprofessionals. Klittenbandzwachtels vervangen de steunkousen in de TEK-fase,
  ook wel consolidatiefase genoemd. 

  Lees meer over Omring en de klittenbandzwachtels

 • In Nederland hebben een groot aantal ouderen DM II. Regelmatige controle van de glucosewaarden is noodzakelijk voor het inzetten van de juiste behandeling. Bij het bepalen van de glucosewaarden zijn mensen vaak afhankelijk van de thuiszorg. De bepaling wordt gedaan middels een vingerprik. Door FGM in te zetten zijn er minder frequent prikmomenten nodig en daardoor minder inzet van de thuiszorg.

  Lees meer over Omring en Brabantzorg en flash glucose monitoring

 • VraagApp vergroot de zelfstandigheid van cliënten en vermindert de werkdruk van medewerkers. Praktische vragen worden niet langer gesteld aan begeleiders maar aan de deskundige vrijwilligers van VraagApp. Zo ondersteunt VraagApp het proces van veilig loslaten. Meer zelf. Minder zorg.

  Lees meer over de VraagApp

 • De groeiende vraag naar zorg en de arbeidsmarktkrapte vragen om een digitale aanpak. Daarnaast zien we een verschuiving binnen de zorg naar zelfredzaamheid (voor zover mogelijk). Philadelphia heeft gekeken hoe zij dit vorm konden geven in hun manier van zorg leveren. Hieruit is DigiContact ontstaan. Een digitaal platform waarmee zorg geleverd wordt op afstand.

  Lees meer over digitale zorg bij Philadelphia

 • Met het Ikkookkratje leren cliënten wat lekker én verantwoord eten is op een aansprekende en uitnodigende manier. Cliënten worden hierbij gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te (leren) koken.

  Lees meer over het Ikkookkratje bij Middin
 • Binnen de langdurige GGZ zijn er cliënten waarbij behandeling niet (meer) goed werkt. Dit zijn cliënten met complexe vraagstukken waarbij een klinische omgeving de enige mogelijkheid lijkt om de juiste zorg te kunnen leveren terwijl de klinische setting niet bijdraagt aan herstel. Reinier van Arkel heeft een hulphond ingezet bij een aantal cliënten die bij hen wonen, met de intentie om weer zelfstandig te gaan wonen.

  Lees meer over Reinier van Arkel en de hulphond

 • Bij het inzetten van behandeling in de ouderenzorg is het voor zorgaanbieders van belang om het beoogde doel van de behandeling scherp voor ogen te houden. Behandeling kan bijvoorbeeld ook ondersteund worden door een andere zorgprofessional vanuit de verlengde-arm constructie van de behandelaar.

  Lees meer over Vincent Depaul en behandeling in de ouderenzorg

 • Langer actief thuis is het reablement-programma waarmee zorgorganisatie Mijzo op weg is om de ouderenzorg te verduurzamen. In de methode uit Scandinavië, met Denemarken als koploper, nemen mensen zelf de verantwoordelijkheid voor de manier waarop zij willen leven en ouder willen worden. Dit past naadloos in een veranderende samenleving en draagt bij aan duurzame zorg in de huidige arbeidsmarkt.

  Lees meer over reablement van Mijzo

 • Mensen met een verstandelijke beperking kunnen al vanaf de geboorte kwetsbaar zijn. Het is daarom belangrijk om al vroeg na te denken over de (medische) zorg in de toekomst. Als niet tijdig het gesprek met familie van cliënt gevoerd wordt, is het onduidelijk wat de wensen zijn van iemand ten aanzien van mogelijke medische complicaties voor cliënt. Dit kan leiden tot ad hoc beslissingen; verminderde regie; onwenselijke of onnodige behandeling etc. en dus lagere kwaliteit van leven en hogere kosten.

  Lees meer over Koraal en advance care planning GZ

 • Community Care Dongen organiseert zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen vanuit één integraal perspectief. Sinds 2020 zijn er leefcoaches werkzaam bij Maria-Oord. Zij kunnen vanuit hun spilfunctie de zorg- en welzijnsondersteuning organiseren over de grenzen van de financieringsdomeinen heen.

  Lees meer over domein overstijgende samenwerking bij Maria-Oord
 • Als mensen langer thuis wonen dan is een andere vorm van ondersteuning nodig dan het huidige (zorg)aanbod. Ondersteuning gericht op het behouden en versterken van dagelijkse activiteiten die aansluit bij de behoeften en interesses van mensen. Dit wordt gedaan door de ‘Ondersteuner Thuis’, een andere functie waarvoor voldoende potentieel is op de arbeidsmarkt.

  Lees meer over Thebe en ondersteuner thuis in de langdurige zorg

 • Amarant biedt mensen met een licht verstandelijke beperking een netwerk waarbij de zorg rondom de cliënt wordt gecentreerd i.p.v. de cliënt rondom de zorg. FACT staat voor flexiblassertive community treatment en is een methode die vooral binnen de GGZ gebruikt wordt. Een vast team biedt de zorg en begeleiding waarmee een stabiele omgeving wordt gecreëerd voor iemand.

  Lees meer over Amarant en FACT

 • ASVZ heeft werk- en denkmethode Triple-C ontwikkeld, waarbij een gewoon leven centraal staat. Triple-C staat voor Cliënt, Coach en Competentie. Hierbinnen bouwt men een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie op, zorgt men voor een betekenisvolle dag invulling en wordt er anders gekeken naar probleemgedrag.

  Lees meer over ASVZ en Triple-C