Zinnige zorg - Anders wonen

Wonen vormt één van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Met het alleen maar bouwen van meer verpleeghuiscapaciteit voldoen we niet aan de behoefte en de vraag voor de toekomst. Er is vraag naar een grotere diversiteit aan woonzorgvormen. Zo is het mogelijk om ook op een andere manier invulling te geven aan de zorgvraag van cliënten. Bekijk de innovatieve woonvormen van andere zorgaanbieders. 
 • Het uitgangspunt van de langdurige zorg is dat de mens met een zorgvraag centraal staat. Toch zien we nog vaak dat het zorgaanbod gecreëerd wordt vanuit de gedachte dat mensen zoveel mogelijk zorg nodig hebben. JP van den Bent stichting stelt zichzelf altijd de vraag, hoe zou jij het willen? Waarbij het uitgangspunt is, zo thuis als mogelijk. Dit is terug te zien in de manier van het beantwoorden van de zorgvraag.

  Lees meer over wonen: zo thuis mogelijk van JP van den Bent stichting

 • Voor mensen die in een intramurale setting wonen is het houden van een huisdier vaak niet mogelijk, omdat de verantwoordelijkheid soms niet gedragen kan worden door bewoners. Dit is jammer omdat een dier wel veel gezelschap kan bieden. Bij Leermakers hebben ze daarom een huisdierenbeleid gemaakt, waardoor het houden van een huisdier wel mogelijk is.

  Lees meer over Leermakers en wonen met een huisdier

 • Het gebeurt helaas nog te vaak. Ondanks alle goede bedoelingen en inzet vinden we geen passend antwoord op de intensieve ondersteuningsvraag van mensen met een licht verstandelijke beperking en probleemgedrag. Het gevolg? Deze cliënten komen in een negatieve spiraal van beheersing, controle en overplaatsingen. Pro onderzoekt en laat zien hoe dat anders kan.

  Lees meer over Pro en zo gewoon mogelijk leven

 • Proteion zorgt, via kleine zorgondernemers, dat cliënten in kleinschalige woonvoorzieningen kunnen wonen, op basis van een ZiN contract in plaats van PGB. Door een contract via ZiN bespaart dit administratieve lasten voor zowel de cliënt als voor de zorgondernemer.

  Lees meer over kleinschalige wooninitiatieven powered by Proteion

 • De Vierstroom zorgt voor maatwerk binnen de VPT zodat deze goed in de wijk in te zetten is. Het VPT is een standaard leveringsvorm waarbij bijvoorbeeld de zorgaanbieder ook verantwoordelijk is voor de maaltijden. Dit is echter niet voor iedere cliënt wenselijk, door maatwerk af te spreken binnen het VPT zorgt de Vierstroom ervoor dat cliënten precies datgene ontvangen wat zij nodig hebben en zo zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

  Lees meer over de Vierstroom en VPT thuis

 • Warm thuis biedt de mogelijkheid aan cliënten die thuis wonen om te overnachten (logeren) op hun locatie. Hiermee wordt de zorg tijdelijk overgenomen van mantelzorgers en raken zij niet overbelast. Hierdoor is het mogelijk dat een cliënt gemiddeld 9 maanden langer in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen bij de eigen partner.

  Lees meer over logeeropvang van Warm Thuis

 • Dichterbij zorgt ervoor dat cliënten met een licht verstandelijke beperking een eigen woonruimte kunnen hebben, zodat zij niet binnen een zorginstelling hoeven te wonen. Er zijn studio’s gerealiseerd in het dorp, waardoor cliënten onderdeel zijn van de dorpsgemeenschap.

  Lees meer over de Baersdonck en Dichterbij

 • Het Houvast biedt cliënten met een complexe zorgvraag begeleiding en behandeling in de thuissituatie, via VPT. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking en een hoge zorgzwaarte is intramuraal wonen vaak de enige keuze. De visie van het Houvast is dat de zorg naar de cliënt toekomt, waarbij begeleiders zeer nauw betrokken zijn in het leven van de cliënt.

  Lees meer over het Houvast


 • Prisma biedt cliënten met een intensieve zorgvraag een thuis, waarbij men zelfstandig kan wonen middels een MPT. Dit is gefaciliteerd binnen een geclusterde setting, waarbij er voldoende zorg geboden kan worden maar men zelf verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.

  Lees meer over Prisma en MPT geclusterd wonen