Zinnige zorg - Arbeidsmarkt

De werkdruk voor zorgprofessionals is hoog. Tegelijkertijd kampt de zorgsector met personeelstekorten en neemt de vraag naar voldoende opgeleid zorgpersoneel de komende jaren naar verwachting toe. Bekijk de initiatieven die helpen om de werkdruk te verlagen. 

 • In de gehandicaptenzorg wordt gemiddeld 16,3% van de kosten ingezet aan functies in de overhead. JP van den Bent stichting legt het eigenaarschap van de zorgprofessionals zo hoog mogelijk binnen de organisatie. Iedere locatie zorgt bijvoorbeeld zelf voor de inrichting, boodschappen en zelfs inkoop voor energie. Op die manier kun je maatwerk leveren. Bij JP van den Bent stichting vervullen 3,7% van de zorgprofessionals een functie in de overhead.

  Lees meer over werkgeverschap bij JP van den Bent stichting

 • Door de inzet van sensoren worden zorgmomenten in de nacht teruggedrongen. Dit is rustiger voor de cliënt en kostenbesparend door effectievere inzet wijkverpleging.

  Lees meer over Icare - Slimme nachtzorg

 • Cliënten die een stoma krijgen kunnen in de meeste gevallen na ontslag zonder thuiszorg naar huis. De focus ligt op een nieuwe mindset om de cliënt volledig zelfredzaam te maken tijdens de opname.

  Lees meer over Catharina Ziekenhuis - Stomadragers ontlasten zelf de zorg

 • De resultaten van het verpleegkundig adviesgesprek: hogere zelfredzaamheid, minder uren (wijk)verpleging en iedereen in beeld.

  Lees meer over Thebe - Verpleegkundig adviesgesprek

 • Tijdens een ziekenhuisopname wordt tijdig gestart met de voorbereiding van het ontslag. De wijkverpleegkundige/zorgprofessional komt voor de warme overdracht naar het ziekenhuis.

  Lees meer over Surplus en Thebe - Warme overdracht

 • Het organiseren van de zorg en het maken en aanpassen van basisroosters kost doorgaans veel tijd. Door een goede capaciteitsplanning sluit het rooster voor zorgprofessionals goed aan op de zorgvraag en optimale looproutes. Het systeem zorgt dat de juiste zorg op het juiste moment door iemand met het juiste deskundigheidsniveau wordt geleverd.

  Lees meer de planning door inzet van artificiële intelligentie bij Sint Anna

 • De zomerperiode, een periode waarin ook zorgprofessionals van een welverdiende vakantie genieten. Natuurlijk doen aanbieders er alles aan om de openstaande diensten die hierdoor ontstaan zoveel mogelijk op te vullen, maar dit zal niet altijd voldoende zijn. In deze gevallen gaat er in de zomerperiode een stappenplan in werking over de verdeling van de bezetting op de afdelingen.

  Lees meer over de inzet van het zomerscenario

 • Binnen de gehandicaptenzorg worden steeds meer mensen uitgeschreven bij de huisarts omdat de zorgvraag te groot is. Dit betekent dat de huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenddienst landelijk voor ongeveer 13.000 mensen met een handicap onder druk staat. SWZ heeft gekeken hoe zij, zonder inzet van een tussenpersoon, deze diensten kunnen blijven bieden. Door een goede triage van een verpleegkundige aan de voorkant nemen de consulten af met ruim 40%.

  Lees meer over de inzet verpleegkundige avond/nacht/weekend bij SWZ

 • Zorgprofessionals besteden veel tijd aan het zoeken naar hulpmiddelen zoals de saturatiemeter, tensiemeter of bladderscan. Door het inzetten van trackers op basis van Bluetooth Low Energy (BLE) technologie, worden de hulpmiddelen door zorgprofessionals eerder gevonden en is meer tijd voor het verlenen van zorg.

  Lees meer over slim spullen vinden bij Zorggroep Elde Maasduinen

 • De werkdruk binnen de zorgsector is hoog. Daarnaast is er sprake van schaarste op de arbeidsmarkt. Voor zorgorganisaties is het steeds belangrijker om zorgmedewerkers langer aan zich te laten binden en waar mogelijk de uitstroom van zorgmedewerkers te beperken. Het is belangrijk om met nieuwe medewerkers het goede gesprek te voeren over hun werkdruk en werkplezier.

  Lees meer over het buddysysteem inwerktraject

 • Iedereen verdient een volwaardige plaats in de samenleving. De participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in welke mate iemand zelfstandig kan werken. Door de begeleiding van PSW Werk kan iedereen zo hoog mogelijk klimmen op deze participatieladder.

  Lees meer over PSW Werk en de participatieladder

 • Evean zet technologie in voor een waardiger leven. Slim incontinentiemateriaal is een luier waar een chip aan zit, deze geeft een seintje als die verzadigt is. Deze technologie zorgt ervoor dat iemand afdoende verschoont wordt; niet te vaak, waardoor men ’s nachts niet gestoord wordt in de nachtrust als dat niet nodig is en niet te weinig, waardoor men niet met een vieze broek of bed zit.

  Lees meer over slim incontinentiemateriaal bij Evean

 • Eten is emotie, en goede voeding draagt heel direct bij aan de kwaliteit van leven. Vanuit die overtuiging ontwikkelde Puur Culinair onder de naam Moe’s smakelijke gerechten die geschikt zijn voor mensen met kauw- en slikproblemen.

  Lees meer over Puur Culinair bij Amarant

 • Het arbeidsmarktprobleem is groot in alle sectoren van de zorg, maar zeker ook in de langdurige zorg. Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor een groter welzijn van cliënten en het terugdringen van het arbeidsmarkttekort. Stichting Cello voert een actief vrijwilligersbeleid.

  Lees meer over het vergroten vrijwilligersnetwerk bij Cello
 • Zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt aan administratieve lasten. Met name het vastleggen van cliëntgegevens kost veel tijd. De technologie in spraakgestuurd rapporteren is in snel tempo doorontwikkeld. Hierdoor zijn de foutmarges klein en kan spraakgestuurd rapporteren de handmatige rapportage vervangen.

  Lees meer over Mijzo en spraakgestuurd rapporteren

 • Als mensen langer thuis wonen dan is een andere vorm van ondersteuning nodig dan het huidige (zorg)aanbod. Ondersteuning gericht op het behouden en versterken van dagelijkse activiteiten die aansluit bij de behoeften en interesses van mensen. Dit wordt gedaan door de ‘Ondersteuner Thuis’, een andere functie waarvoor voldoende potentieel is op de arbeidsmarkt.

  Lees meer over Thebe en ondersteuner thuis in de langdurige zorg

 • Van oudsher werd medicatie altijd op vier tijdstippen per dag gegeven, waarvan drie noodzakelijk gekoppeld waren aan het moment van de maaltijd aangezien medicatie niet kon worden gegeven op een nuchtere maag. De afgelopen jaren is medicatie doorontwikkeld waardoor soms minder medicatiemomenten nodig zijn of niet meer perse rond de maaltijd ingenomen moet worden. Daarom hebben de specialist ouderengeneeskunde van de Waalboog en de Zorgapotheek samen gekeken naar het proces van medicatieverstrekking in het verpleeghuis en aangepast naar drie medicatie-tijdstippen en naar rustigere tijdstippen op de dag. Hierdoor ervaren zorgmedewerkers minder druk

  Lees meer over de Waalboog en procesaanpassing medicatieverstrekking

 • De meeste ouderen krijgen vroeg of laat te maken met incontinentieproblemen. Bij de inzet van incontinentiemateriaal komt het regelmatig voor dat het materiaal niet goed aansluit bij de behoefte van de cliënt. Dit heeft meer verschoningsmomenten en lekkages tot gevolg. E-health bij incontinentie is een handig systeem dat het urinepatroon van een cliënt gedurende 72 uur meet.

  Lees meer over E-health bij incontinentie van Zorgpartners Midden-Holland

 • Probleemgedrag van cliënten roept vaak stressreacties op bij begeleiders. Door stress zijn begeleiders niet in staat om te zien wat een cliënt op dat moment nodig heeft en kunnen ze onbedoeld emotioneel reageren, waardoor situaties escaleren. Gemiva helpt begeleiders door een training mentalisering.

  Lees meer over Gemiva en mentalisering

 • SWZ heeft beleid opgesteld omtrent urineonderzoek bij (vermoeden van) blaasontsteking. Binnen de gehandicaptenzorg zijn hier geen richtlijnen voor bekend, waardoor er vaak onnodig onderzoek werd uitgevoerd. Voor mensen met een ernstig meervoudige beperking is dit erg oncomfortabel, het is zeer belastend en heeft een grote impact. Door de uitkomsten te analyseren en daar beleid op te maken, zorgt dit ervoor dat er minder tests afgenomen hoeven te worden, hiermee realiseren zij een tijdsbesparing van 5,2 uur per cliënt per jaar.

  Lees meer over SWZ en gepast urineonderzoek

 • Thebe kampt met personeelstekorten zowel intramuraal als extramuraal in de wijk. Er wordt veel aandacht besteed aan het werven van nieuw personeel. De contractuitbreiding van het huidige personeel stond beperkt op de agenda. Hoe kunnen huidige medewerkers beter ingezet worden door de mogelijkheid te bieden meer uren te werken?

  Lees meer over Thebe en pak het potentieel