Zinnige zorg - Bedrijfsvoering

Zinnige zorg bestaat ook uit een aansluitende bedrijfsvoering. Processen die aansluiten bij de wensen en behoeften van cliƫnten en die onnodige ballast voorkomen. Goede voorbeelden van zinnige zorg die niet altijd te zien zijn op de werkvloer, maar bijdragen aan de doelmatigheid of arbeidsbesparing en die bestaande structuren te doorbreken. Bekijk de initiatieven die van invloed zijn op de bedrijfsvoering.

 • Bij Vincent Depaul is ervoor gekozen om in het softwaresysteem over te gaan op zelfroostering. Zo kunnen medewerkers zelf hun diensten indelen. Vaak blijven er dan diensten openstaan die nog ingevuld moeten worden. Om medewerkers hierin te ondersteunen is een roosterregisseur ingezet. Op deze manier is het voor medewerkers minder tijdsintensief en creëert de roosterregisseur een passend en eerlijk aanbod voor alle medewerkers.

  Lees meer over Vincent Depaul en de roosterregisseur

 • Als zorgprofessional neem je jouw persoonlijkheid mee op de werkvloer in relatie tot cliënten en collega’s. Door de DISC methodiek hebben medewerkers meer inzicht in hun eigen persoonlijkheidsprofiel en die van hun collega’s. Je leert elkaar beter begrijpen en leert op een positieve en respectvolle manier issues te bespreken. Dit draagt bij aan een betere werksfeer, minder conflicten, hogere medewerkerstevredenheid en een afname in verloop.

  Lees meer over Smart-Coach en het persoonlijkheidsprofiel

 • Binnen Thebe wordt gewerkt vanuit de visie 'Gastvrij aan tafel' waarbij eten en drinken wordt gezien als beleving. In het restaurant wordt aan tafel de keuze van de bewoner opgenomen. Op basis van deze keuze worden de losse onderdelen van de maaltijd koud en op een smakelijke wijze op het bord gepositioneerd. Vervolgens wordt de maaltijd warm gemaakt (geregeneerd) in de combi steamer en wordt de maaltijd gegarneerd alvorens te worden gereserveerd aan de bewoner.

  Lees meer over Gastvrij aan tafel en minder verspilling bij Thebe

 • Thebe zag dat het beleid rondom het verwisselen van de opvangzak van de blaaskatheter, zowel in verpleeghuiszorg als bij zorg thuis, niet eenduidig was. Gemiddeld werd de opvangzak vier keer per week vervangen. Uit onderzoek bleek dat de kans op een urineweginfectie gelijk blijft als de opvangzak één keer per week vervangen wordt. Daardoor is de cliënt minder afhankelijk van zorg en heeft daardoor meer vrijheid. Verpleegkundigen en verzorgden houden meer tijd over voor andere zorg.

  Lees meer over Thebe en de reductie opvangzak katheter

 • Vierstroom Zorg Thuis heeft zich gebogen over de vraag wat de invloed is van het type vervoersmiddel op reistijd en reiskosten. In een pilot van een halfjaar hebben we 8 elektrische fietsen ingezet voor medewerkers. Dit leidde bij de testgroep tot een toename in het gebruik van de (elektrische) fiets met 60% én een reistijdreductie van 11,5%.

  Lees meer over reistijd naar vitaliteit bij Vierstroom

 • Als een cliënt bij een zorgaanbieder in zorg komt, wordt er een papieren zorgovereenkomst ondertekend. Mijzo heeft het proces van het ondertekenen van de zorgovereenkomst herzien. In plaats van het ondertekenen van een zorgovereenkomst sturen zij een digitale welkomstbrief naar de cliënten met daarin een verwijzing naar de algemene voorwaarden.

  Lees meer over Mijzo en afschaffing zorgovereenkomst

 • EWS is een meetinstrument om snel vitale functies van de patiënt te beoordelen. En SBAR is een gemakkelijk te onthouden hulpmiddel om adequaat en snel te communiceren over de situatie van een cliënt. Dit zijn oorspronkelijk methodieken uit het ziekenhuis. EWS is door een SO io bij het Land van Horne herschreven naar toepasbaarheid in de V&V. EWS en SBAR zijn afgedrukt op zakkaartjes voor de medewerkers.

  Lees meer over Land van Horne en de EWS-zakkaartjes

 • Bij cliënten met een katheter binnen een verpleeghuis wordt regelmatig de katheter of de blaas gespoeld met verschillende spoelingen en zoutoplossingen. Artsen binnen het verpleeghuis schrijven het spoelmateriaal voor in het elektronisch patiëntendossier. Vervolgens bestellen verpleegkundigen en verzorgenden het spoelmateriaal via een online bestel app. In deze online app is enkel het duurste merk materiaal voor spoeling zichtbaar gemaakt door de apotheker. Het idee is om het spoelmateriaal bij de apotheek te bestellen met de beste prijs-kwaliteit verhouding.

  Lees meer over Thebe en het bestellen van generiek spoelmateriaal
 • Doelmatiger thuiszorg leveren, de productiviteit laten groeien en de cliënttevredenheid op peil houden. Door middel van de inzet van een organisatiescan gedurende een jaar zijn routes en teams zo geformeerd dat zij optimaler ingezet worden.

  Lees meer over Interzorg en Samen effectief in de wijkverpleging

 • Voorafgaand aan invoering van dit initiatief werd het re-integratie proces van verzuimende medewerkers opgepakt door leidinggevenden. Door een verzuimcoach in te zetten is er meer aandacht voor het verzuimproces.

  Lees meer over Marente en de inzet verzuimcoach reduceert verzuimkosten

 • NWZ heeft gekozen voor de WGA-eigenrisicodragerschap privaat te verzekeren. Dit vanuit de strategische overweging zelf meer regie te kunnen voeren op de begeleiding en re-integratie van de arbeidsongeschikte (ex) medewerker. Het alternatief het UWV was minder interessant mede door de afstand die het UWV heeft op de werknemer (en de kosten).

  Lees meer over actief casebeheer bij verzuim en re-integratie bij NWZ
 • Administratieve taken zijn de meest energie rovende taken voor zorgprofessionals. Truus neemt de meest repetitieve taken over van de ‘echte’ mensen, waardoor zij meer tijd hebben om zorgtaken uit te voeren.

  Lees meer over TWB en Truus de digitale medewerker
 • Ziekteverzuim is in de zorg een groot aandachtspunt. Door fysieke klachten zijn medewerkers soms niet fysiek inzetbaar, maar wel inzetbaar voor ander type werk. Bij tanteLouise kunnen deze medewerkers ondanks hun beperkingen alsnog een actieve bijdrage leveren door studenten te begeleiden op afstand of door uitzendkrachten in te werken. Dit gebeurt d.m.v. een slimme bril.

  Lees meer over tanteLouise en de slimme bril

 • Met de inzet de slimme thermometer wordt, in plaats van handmatig meten, de temperatuur automatisch uitgelezen op afstand. De coördinator gastvrijheid krijgt automatisch een signaal via een e-mail/SMS/Whatsapp als de temperatuur afwijkt. Het uitgangspunt is dat de verpleegkundigen en verzorgenden meer tijd kunnen besteden aan de zorg. Ook wordt voedsel- en medicijnverspilling tegengegaan. Verder zijn defecten direct aantoonbaar zodat de koel- en vrieskasten tijdig vervangen kunnen worden.

  Lees meer over Thebe en de slimme thermometer
 • Thebe kampt met personeelstekorten zowel intramuraal als extramuraal in de wijk. Er wordt veel aandacht besteed aan het werven van nieuw personeel. De contractuitbreiding van het huidige personeel stond beperkt op de agenda. Hoe kunnen huidige medewerkers beter ingezet worden door de mogelijkheid te bieden meer uren te werken?

  Lees meer over Thebe en pak het potentieel

 • Voorafgaand aan invoering van dit initiatief werd het re-integratie proces van verzuimende medewerkers opgepakt door leidinggevenden. Door een verzuimcoach in te zetten is er meer aandacht voor het verzuimproces. Er is bespaard t.o.v. de publieke WGA premie door actief bezig te zijn met verzuim en arbeidsongeschiktheid.

  Lees meer over Noordwest Ziekenhuisgroep - Actief casebeheer bij verzuim en re-integratie leidt tot lage WGA-premie (HR)