Zomerscenario - Werken met smileys

De zomerperiode, een periode waarin ook zorgprofessionals van een welverdiende vakantie genieten. Natuurlijk doen aanbieders er alles aan om de openstaande diensten die hierdoor ontstaan zoveel mogelijk op te vullen, maar dit zal niet altijd voldoende zijn. In deze gevallen gaat er in de zomerperiode een stappenplan in werking over de verdeling van de bezetting op de afdelingen. 
Om inzicht te geven in de bezetting wordt bij de entree van de afdeling gebruik gemaakt van smileys welke aangeven hoe de werkdruk op de desbetreffende dag is. Op de juiste formatie? Niet geheel? Of niet, en dan is het verzoek aan bezoekers om hulp te verlenen. Dit verhoogt het begrip en geduld en heeft hulp van naasten tot gevolg. De wens van de bewoner staat centraal.

Handleiding

In deze handleiding staat informatie over:

  • Uitgangspunten en prioriteiten
  • Activiteiten die afgelast kunnen worden
  • Voorzorgsmaatregelen
  • Inzicht werkdruk
  • Mogelijkheden ondersteuning door bezoekers en andere disciplines
  • Interne communicatie
  • Externe communicatie: brief aan bewoners en 1e contactpersoon
  • Evaluatie

Goed voorbeeld

Dit initiatief behoort tot de goede voorbeelden. Een initiatief dat niet het kenmerk good practice krijgt omdat een analyse van het verlagen van de zorgkosten (nog) niet mogelijk is, maar wel bijdraagt aan betere zorg.