Zorggroep Elde Maasduinen - Slim spullen vinden

Uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek en kwaliteitsdagen is gebleken dat zorgprofessionals veel tijd besteden aan het zoeken naar hulpmiddelen zoals de saturatiemeter, thermometer, tensiemeter, bladderscan of de hulpmiddelen voor het aantrekken van de steunkousen. Door het inzetten van trackers op basis van Bluetooth Low Energy (BLE) technologie, worden de hulpmiddelen door zorgprofessionals eerder gevonden.

Hierdoor kunnen zorgprofessionals meer tijd besteden aan het verlenen van zorg. Het verlaagt de werkdruk en het werkplezier neemt toe. Het inzetten van trackers geeft eveneens inzicht in het hulpmiddelenbeheer en de aanschaf van onnodige aankopen kan worden voorkomen.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. 25.162 cliënten die intramuraal bij een zorgaanbieder verblijven. Het initiatief is sectoroverstijgend intramuraal inzetbaar.
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De totale kosten voor de doelgroep is € 2,6 miljard.
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Een zorglocatie heeft met het inzetten van slim spullen vinden jaarlijks na gemiddeld 23 weken de investering terugverdiend.
  • Betrokken zorgverleners. Verzorgende (IG), verpleegkundige, behandelaren, specialist ouderengeneeskundige, EVV’er en welzijnsmedewerker. Daarnaast inkoop, technische dienst, techniek en ICT.

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.
Tommie in de zorg

In de video praat Tommie met Alexander Everling, zorgtechnoloog bij Zorggroep Elde Maasduinen over slim spullen vinden.

Meer cliëntgebonden tijd

De zorgprofessional heeft meer tijd om cliëntgebonden zorg te verlenen.

Meer inzicht in hulpmiddelenbeheer

Welke hulpmiddelen gebruikt worden, waar ze zich bevinden, welke hulpmiddelen er niet meer nodig zijn en worden dubbele aankopen voorkomen.

Meer werkplezier

Zorgprofessionals zoeken 20-25 minuten per week minder naar hulpmiddelen. Dit verlaagt de werkdruk en het werkplezier neemt toe.

"Een zoektijdbesparing van 20-25 minuten. Het valt bewoners op dat medewerkers korter weg zijn van de kamer en zorgmedewerkers geven aan dit te willen blijven gebruiken. Een mooier resultaat hadden wij ons niet kunnen voorstellen!”

Alexander Everling | Zorgtechnoloog bij Zorggroep Elde Maasduinen