Zorgpartners Midden-Holland - E-health bij incontinentie

De meeste ouderen krijgen vroeg of laat te maken met incontinentieproblemen. Bij de inzet van incontinentiemateriaal komt het regelmatig voor dat het materiaal niet goed aansluit bij de behoefte van de cliënt. Dit heeft meer verschoningsmomenten en lekkages tot gevolg.  

E-health bij incontinentie is een handig systeem dat het urinepatroon van een cliënt gedurende 72 uur meet. Hieruit volgt een rapport met de toiletroutine en de hoeveelheid urine. Aan de hand van dit rapport wordt bepaald welke materialen en verschoonfrequentie nodig is.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Intramurale bewoners die gebruik maken van incontinentiemateriaal waarbij regelmatig lekkages optreedt. Dit is ongeveer 20% van alle intramurale bewoners
  • Landelijke zorgkosten voor doelgroep. € 2 miljard
  • Te verwachten landelijke besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 7.4 miljoen
  • Betrokken zorgverleners. Verpleegkundigen en verzorgenden

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Tommie in de zorg

Op ons verzoek ging Tommie in gesprek over incontinentie.

Incontinentie oplossingen: er is veel mogelijk

Betere kwaliteit van leven

Vergroten comfort voor cliënten door verschoning en toiletbezoek op het juiste moment.

Duurzaamheid

Vermindering van afval door de juiste productkeuze.

Ontlasten zorgprofessional

Tijdbesparing en afname fysieke belasting omdat er minder verschoningsmomenten nodig zijn en door het verminderen van lekkages het niet hoeven verschonen van bed en kleding.

 

“Na innovatief analyseren inzetten van het juiste incontinentiemateriaal: goed voor de cliënt, voor de zorgorganisatie en voor het milieu.“

Gert Veldhuizen | Directeur Ronssehof van Zorgpartners Midden-Holland