Crisisregelingen

Crisiszorg gaat over een acute hulpvraag om zorg of ondersteuning. 

Crisissituatie

In deze situaties kan er sprake zijn van een crisissituatie: 

  • De gezondheid van een klant die niet is opgenomen in een zorginstelling verandert plotseling.
  • De informele hulp verandert plotseling.
  • Het voorkomen van onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de klant, zijn gezin en/of de woonomgeving. Voor Verpleging en Verzorging geldt dat opname binnen 24 uur moet plaatsvinden. Voor de Gehandicaptenzorg geldt een opname binnen 48 uur. 

Crisisopname met en zonder Wlz-indicatie


Heeft de cliënt een Wlz-indicatie?

Dan kunt u de crisisopname direct regelen.


Heeft de cliënt geen Wlz-indicatie en is acute opname noodzakelijk?

Dan kan de cliënt crisiszorg vanuit de Wlz ontvangen als u verwacht dat het CIZ binnen twee weken een Wlz-indicatie afgeeft. Deze indicatie moet dan met terugwerkende kracht ingaan vanaf de opnamedatum. 

 

Crisisregelingen en crisisprotocol

  • Meer informatie over de inrichting en uitvoering van de crisisregeling vindt u in het landelijk Protocol crisiszorg Wlz.
  • In verband met regionale afspraken met zorgaanbieders en het verschil in de sectoren zijn er verschillende crisisregelingen per regio en per sector. U ziet ze hieronder.
  • Crisisopnames moeten via Vecozo binnen 24 uur gemeld worden met het registratieformulier.
  • Lees het voorschrift Zorgtoewijzing met de bijlage over crisiszorg.
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord