Crisisregelingen

Crisiszorg gaat over een acute hulpvraag om zorg of ondersteuning. 

Wanneer is er sprake van een crisissituatie?

In de volgende situaties kan sprake zijn van een crisissituatie:

  • Wanneer de gezondheidssituatie van een klant die niet is opgenomen in een instelling plotseling verandert
  • Wanneer de informele hulp plotseling verandert
  • Om onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de klant, zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen waarvoor iemand binnen 24 uur (VenV) of binnen 48 uur (GZ) moet worden opgenomen.

 

Met en zonder Wlz-indicatie

Heeft een cliënt een Wlz-indicatie? Dan kunt u de crisisopname direct regelen.
Heeft de cliënt geen Wlz-indicatie en is acute opname noodzakelijk? Dan kan de cliënt crisiszorg vanuit de Wlz ontvangen als u verwacht dat het CIZ binnen twee weken een Wlz-indicatie afgeeft met terugwerkende kracht vanaf de opnamedatum.  

  • Meer informatie over de inrichting en uitvoering van de crisisregeling vindt u in het landelijk Protocol crisiszorg Wlz.
  • In verband met regionale afspraken met zorgaanbieders en het verschil in de sectoren zijn er verschillende crisisregelingen per regio en per sector.
  • Crisisopnames moeten met het registratieformulier via vecozo binnen 24 uur gemeld worden.
  • Lees het voorschrift Zorgtoewijzing met de bijlage over crisiszorg.
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Melding verbergen