Crisisregelingen

Crisiszorg gaat over een acute hulpvraag om zorg of ondersteuning. 

In de volgende situaties kan sprake zijn van een crisissituatie:

  1. Wanneer de gezondheidssituatie van een klant die niet is opgenomen in een instelling plotseling verandert 
  2. Wanneer de informele hulp plotseling verandert
  3. Om onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de klant, zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen waarvoor iemand binnen 24 uur (VenV) of binnen 48 uur (GZ) moet worden opgenomen.

 

Voor een klant met een Wlz-indicatie kan de crisisopname direct geregeld worden. Als iemand zonder Wlz indicatie acuut opgenomen moet worden komt deze persoon voor crisiszorg vanuit de Wlz in aanmerking als de verwachting is dat er binnen twee weken (met terugwerkende kracht vanaf de opnamedatum) door het CIZ een Wlz-indicatie zal worden afgegeven.

  • Meer informatie over de inrichting en uitvoering van de crisisregeling vindt u in het landelijk Protocol crisiszorg Wlz.
  • In verband met regionale afspraken met zorgaanbieders en het verschil in de sectoren zijn er verschillende crisisregelingen per regio en per sector.
  • Crisisopnames moeten met het registratieformulier via vecozo binnen 24 uur gemeld worden
Nieuwsbrieven Klantadvies en iWlz

Nieuwsbrief december 2017 over Voorschrift Zorgtoewijzing 2018, VECOZO-berichtenverkeer, Controle op samenloop, Nieuwe website en Wist u dat?


Nieuwsbrief oktober 2017 over iWlz 2.0, vervallen indicatie 10VV, versturen van gevoelige informatie, communicatie vanuit Beheer & Controles, formulier Terugkeer naar zelfstandig wonen, correcte MAZ/MEZ i.v.m. eigen bijdrage en tijdelijke stopzetting eigen bijdrage CAK.

Nieuwsbrief juni 2017 over de terugkoppeling wachtlijstonderzoek niet actief wachtenden, meerzorg documenten alleen via VECOZOberichtenverkeer, GGZ-B herindicatietraject, overgangsregeling huishoudelijke hulp 2017, modelovereenkomsten bij pgb, stand van zaken Wlz-indiceerbaren, persoonsgebonden budget en zorg in natura.
Met bijlagen Extramurale behandeling naast een ZZP, verzilverd zonder behandeling, notitie Uitvoering Mondzorg in de Wlz gaat digitaal! en Infographic VPT