Extramurale behandeling

Zorgaanbieders kunnen extramurale behandeling leveren en declareren naast een zorgprofiel dat verzilverd wordt zonder de functie behandeling.  

Tot en met 2017 diende u vooraf een aanvraag in. Vanaf 2018 hoeft dat niet meer. U hoeft geen machtiging meer aan te vragen voor: 

  • Kortdurende behandeling naast een volledig pakket thuis zonder behandeling
  • Verblijf zonder behandeling

In deze gevallen toetsen we achteraf op doelmatigheid. 
Dit leest u in het Voorschrift Zorgtoewijzing

 
Contact
Heeft u een vraag?