Extramurale behandeling

Zorgaanbieders kunnen extramurale behandeling leveren en declareren naast een zorgprofiel dat verzilverd wordt zonder de functie behandeling.  

Tot en met 2017 diende u vooraf een aanvraag in. Vanaf 2018 hoeft dat niet meer. U hoeft geen machtiging meer aan te vragen voor: 

  • Kortdurende behandeling naast een volledig pakket thuis zonder behandeling
  • Verblijf zonder behandeling

In deze gevallen toetsen we achteraf op doelmatigheid. 
Dit leest u in het Voorschrift Zorgtoewijzing

 
Contact
Hebt u een vraag?
Nieuwsbrieven Klantadvies en iWlz

Nieuwsbrief december 2017 over Voorschrift Zorgtoewijzing 2018, VECOZO-berichtenverkeer, Controle op samenloop, Nieuwe website en Wist u dat?


Nieuwsbrief oktober 2017 over iWlz 2.0, vervallen indicatie 10VV, versturen van gevoelige informatie, communicatie vanuit Beheer & Controles, formulier Terugkeer naar zelfstandig wonen, correcte MAZ/MEZ i.v.m. eigen bijdrage en tijdelijke stopzetting eigen bijdrage CAK.

Nieuwsbrief juni 2017 over de terugkoppeling wachtlijstonderzoek niet actief wachtenden, meerzorg documenten alleen via VECOZOberichtenverkeer, GGZ-B herindicatietraject, overgangsregeling huishoudelijke hulp 2017, modelovereenkomsten bij pgb, stand van zaken Wlz-indiceerbaren, persoonsgebonden budget en zorg in natura.
Met bijlagen Extramurale behandeling naast een ZZP, verzilverd zonder behandeling, notitie Uitvoering Mondzorg in de Wlz gaat digitaal! en Infographic VPT