Extramurale behandeling

Vanaf 1 januari 2017 is het in bepaalde gevallen mogelijk om extramurale behandeling te declareren naast een zzp die verzilverd wordt zonder behandeling. 

Het is niet meer nodig een machtiging aan te vragen voor:

  • Kortdurende behandeling naast een volledig pakket thuis zonder behandeling
  • Verblijf zonder behandeling

In deze gevallen toetsen we achteraf op doelmatigheid. 
Dit leest u in het Voorschrift Zorgtoewijzing

 
Contact
Hebt u een vraag?
Nieuwsbrieven Klantadvies en iWlz

Nieuwsbrief december 2017 over Voorschrift Zorgtoewijzing 2018, VECOZO-berichtenverkeer, Controle op samenloop, Nieuwe website en Wist u dat?


Nieuwsbrief oktober 2017 over iWlz 2.0, vervallen indicatie 10VV, versturen van gevoelige informatie, communicatie vanuit Beheer & Controles, formulier Terugkeer naar zelfstandig wonen, correcte MAZ/MEZ i.v.m. eigen bijdrage en tijdelijke stopzetting eigen bijdrage CAK.

Nieuwsbrief juni 2017 over de terugkoppeling wachtlijstonderzoek niet actief wachtenden, meerzorg documenten alleen via VECOZOberichtenverkeer, GGZ-B herindicatietraject, overgangsregeling huishoudelijke hulp 2017, modelovereenkomsten bij pgb, stand van zaken Wlz-indiceerbaren, persoonsgebonden budget en zorg in natura.
Met bijlagen Extramurale behandeling naast een ZZP, verzilverd zonder behandeling, notitie Uitvoering Mondzorg in de Wlz gaat digitaal! en Infographic VPT