Huishoudelijke hulp

De huishoudelijke hulp vanuit de Wmo is vanaf 1 januari 2017 voor thuiswonende klanten met een Wlz-indicatie vanuit de Wlz gefinancierd. Alle klanten die thuis wonen met of zonder zorg en een geldige Wlz-indicatie hebben, kunnen een aanspraak doen op huishoudelijke hulp. De klant kan kiezen om dit  via zorg in natura of via het persoonsgebonden budget te verzilveren. 

De aanspraak op huishoudelijke hulp vervalt voor klanten die hun Wlz-indicatie verzilveren als opname (ook transfer of overbrugging) of volledig pakket thuis, omdat de huishoudelijke hulp hierin is opgenomen. Klanten met een laag zorgzwaartepakket die zijn uitgestroomd of een indicatie subsidieregeling hebben (ADL, ELV en extramurale behandeling) kunnen geen aanspraak op huishoudelijke hulp maken. De Wlz-indiceerbare klanten die per 1 juli 2017 uitstromen behouden de aanspraak op huishoudelijke hulp vanuit de Wmo.

VWS heeft een overgangsregeling ingesteld voor 2017 voor de klanten die per 01-04-2017 overgekomen zijn vanuit de Wmo.

Contact
Hebt u een vraag?
Nieuwsbrieven Klantadvies en iWlz

Nieuwsbrief december 2017 over Voorschrift Zorgtoewijzing 2018, VECOZO-berichtenverkeer, Controle op samenloop, Nieuwe website en Wist u dat?


Nieuwsbrief oktober 2017 over iWlz 2.0, vervallen indicatie 10VV, versturen van gevoelige informatie, communicatie vanuit Beheer & Controles, formulier Terugkeer naar zelfstandig wonen, correcte MAZ/MEZ i.v.m. eigen bijdrage en tijdelijke stopzetting eigen bijdrage CAK.

Nieuwsbrief juni 2017 over de terugkoppeling wachtlijstonderzoek niet actief wachtenden, meerzorg documenten alleen via VECOZOberichtenverkeer, GGZ-B herindicatietraject, overgangsregeling huishoudelijke hulp 2017, modelovereenkomsten bij pgb, stand van zaken Wlz-indiceerbaren, persoonsgebonden budget en zorg in natura.
Met bijlagen Extramurale behandeling naast een ZZP, verzilverd zonder behandeling, notitie Uitvoering Mondzorg in de Wlz gaat digitaal! en Infographic VPT