Huishoudelijke hulp

De huishoudelijke hulp vanuit de Wmo is vanaf 1 januari 2017 voor thuiswonende klanten met een Wlz-indicatie vanuit de Wlz gefinancierd. Alle klanten die thuis wonen met of zonder zorg en een geldige Wlz-indicatie hebben, kunnen een aanspraak doen op huishoudelijke hulp. De klant kan kiezen om dit  via zorg in natura of via het persoonsgebonden budget te verzilveren. 

De aanspraak op huishoudelijke hulp vervalt voor klanten die hun Wlz-indicatie verzilveren als opname (ook transfer of overbrugging) of volledig pakket thuis, omdat de huishoudelijke hulp hierin is opgenomen. Klanten met een laag zorgzwaartepakket die zijn uitgestroomd of een indicatie subsidieregeling hebben (ADL, ELV en extramurale behandeling) kunnen geen aanspraak op huishoudelijke hulp maken. De Wlz-indiceerbare klanten die per 1 juli 2017 uitstromen behouden de aanspraak op huishoudelijke hulp vanuit de Wmo.

VWS heeft een overgangsregeling ingesteld voor 2017 voor de klanten die per 01-04-2017 overgekomen zijn vanuit de Wmo.

Contact
Heeft u een vraag?
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord