Wlz indiceerbaren

De Wlz-indiceerbare cliënten die van het CIZ geen ZZP-indicatie ontvangen hebben, stromen per 1 juli 2017 uit de Wlz. De indicatie in functies en klassen heeft daarom de einddatum 30 juni 2017. De komende twee maanden bellen wij cliënten op die uitstromen naar de Zorgverzekeringswet of naar de combinatie Zorgverzekeringswet/Wet maatschappelijke ondersteuning. In dat telefoongesprek wijzen wij de cliënt erop dat er tijdig contact opgenomen moet worden met de zorgverzekeraar en/of gemeente zodat een goede overgang per 1 juli 2017 is geregeld.
Documenten Wlz-indiceerbaren
Contact
Hebt u een vraag?
Nieuwsbrieven Klantadvies en iWlz

Nieuwsbrief oktober 2017 over iWlz 2.0, vervallen indicatie 10VV, versturen van gevoelige informatie, communicatie vanuit Beheer & Controles, formulier Terugkeer naar zelfstandig wonen, correcte MAZ/MEZ i.v.m. eigen bijdrage en tijdelijke stopzetting eigen bijdrage CAK.

Nieuwsbrief juni 2017 over de terugkoppeling wachtlijstonderzoek niet actief wachtenden, meerzorg documenten alleen via VECOZOberichtenverkeer, GGZ-B herindicatietraject, overgangsregeling huishoudelijke hulp 2017, modelovereenkomsten bij pgb, stand van zaken Wlz-indiceerbaren, persoonsgebonden budget en zorg in natura.
Met bijlagen Extramurale behandeling naast een ZZP, verzilverd zonder behandeling, notitie Uitvoering Mondzorg in de Wlz gaat digitaal! en Infographic VPT