pgb-informatie 2024
In deze email leest u meer over het pgb in 2024 voor de Wet langdurige zorg.
Toekenningsbeschikking
In de maand december 2023 worden de toekenningsbeschikkingen voor het jaar 2024 verzonden door het VGZ Zorgkantoor.  

Verandert de situatie?   
Soms komt het voor dat er iets verandert. Bijvoorbeeld een nieuwe zorgverlener, tijdelijk verblijf in een instelling of meer of minder zorg in natura. Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat ook het budget verandert. Voorkom financiële verrassingen door een verandering op tijd door te geven aan het zorgkantoor. Als deze verandering eind november/begin december plaatsvindt, dan is dit niet altijd verwerkt in de toekenningsbeschikking 2024. Er wordt dan op een later moment nog een nieuwe toekenningsbeschikking 2024 verzonden. Dit gaat automatisch.  
Meer informatie over de toekenningsbeschikking
Tarieven

Maximale tarieven 2024

 • Niet-professionele zorgverlener €24,44 per uur
 • Professionele zorgverlener €77 per uur
 • Begeleiding groep €70,88 per dagdeel

Tariefswijziging doorgeven
Kijk of er voldoende ruimte in het budget 2024 is om een tariefsverhoging door te voeren. Vul daarna het wijzigingsformulier in en stuur het op naar de SVB.
Het einde van het jaar is sowieso een goed moment om te controleren of alle pgb-administratie nog klopt. Klopt bijvoorbeeld de soort zorg die de zorgverlener geeft nog steeds? Controleer daarom ook of de zorgbeschrijving nog actueel is. 

Minimumloon
Als een zorgverlener het minimumloon verdient, wordt dit automatisch aangepast. Daarvoor hoeft geen wijziging te worden doorgegeven aan het zorgkantoor of de SVB.

Tarieven en vergoedingen bekijken
Wijzigingen 2024
 • Verhoging toeslag wooninitiatief, kwaliteitstoeslag Verpleging & Verzorging, Persoonlijk Assistentiebudget
 • Verhoging maximale kilometervergoeding
 • Nieuw: toeslag infectieziektepreventie kleinschalige wooninitiatieven
 • Alle wijzigingen lezen
  Declareren
  De SVB heeft belangrijke data voor 2023 en 2024 op een rijtje gezet.
  Jaarafsluiting SVB bekijken
   
  VGZ Zorgkantoor
  Het VGZ Zorgkantoor is wettelijk verplicht om de Wlz uit te voeren voor iedereen die binnen de VGZ zorgkantoorregio’s woont. Vanwege deze wettelijke verplichting ontvangt u deze e-mail. Daarin staat belangrijke informatie over het pgb in 2024. Afmelden voor deze e-mail is vanwege deze wettelijke verplichting niet mogelijk.