Wijzigingen pgb 

Op deze pagina leest u meer over de wijzigingen voor een pgb.

Vervoer - vanaf 01-01-2023

  • Vergoeding vervoer naar dagbesteding. Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om vervoer via een pgb in te kopen. In alle situaties waarin dat nodig is, van en naar de groepsbegeleiding of groepsbehandeling. Voorheen kon alleen vervoer uit het pgb betaald worden als de dagbesteding/groepsbehandeling uit het pgb werd betaald. Dit mag nu ook als de dagbesteding via zorg in natura is. Tenminste, als de instelling geen contract met het zorgkantoor heeft voor vervoer
  • Verhoging maximale vergoeding reiskosten. De maximale vergoeding voor reiskosten gaat van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Deze wijziging wordt niet automatisch verwerkt. Wilt u dat uw zorgverlener de maximale vergoeding ontvangt, dan kunt u dit zelf aanpassen. Als u gebruik maakt van het PGB Portaal kunt u de aanpassing vanaf 17 december 2022 doorvoeren. De ingangsdatum is dan 1 januari 2023. We kunnen de wijziging alleen in behandeling nemen als ook het veld zorgbeschrijving is ingevuld in het PGB Portaal. Lees meer hierover op onze website.

Verhoging tarieven en toeslagen - vanaf 01-01-2023

  • Verhoging maximale tarieven en tarieven met zorgprofiel. De maximale tarieven worden niet automatisch aangepast. Wilt u een zorgverlener het maximale tarief betalen dan voert u zelf daarvoor een wijziging door. Bekijk de nieuwe maximale tarieven en de tarieven met zorgprofiel
  • Stijging minimumloon met 10%. Betaalt u een zorgverlener het minimumloon? Dan wordt dit minimumloon automatisch aangepast. Hiervoor hoeft u niets te doen
  • Stijging toeslag wooninitiatief. De toeslag wooninitiatief gaat van € 4.724 naar € 5.007. Dit wordt automatisch aangepast in de toekenningsbeschikking. Hiervoor hoeft u niets te doen. Meer informatie over wooninitiatief
  • Stijging kwaliteitstoeslag. De kwaliteitstoeslag voor verpleging en verzorging gaat van € 4.295 naar € 4.552. Dit wordt automatisch aangepast in de toekenningsbeschikking. Hiervoor hoeft u niets te doen. Meer informatie over de kwaliteitstoeslag
  • Stijging toeslag persoonlijk assistentiebudget. De toeslag voor persoonlijk assistentiebudget gaat van maximaal € 324.073 naar € 343.485. De exacte hoogte hangt af van uw situatie. Meer informatie over de toeslag persoonlijk assistentiebudget

Hulpmiddelen behouden bij verhuizing naar een instelling - vanaf 01-10-2022

Verhuist u naar een instelling, maar verblijft of logeert u minimaal 18 dagen per jaar bij familie of naasten, dan is het vanaf 1 oktober 2022 mogelijk de hulpmiddelen vanuit de Wmo te behouden in de thuissituatie. Het gaat om hulpmiddelen die niet gemakkelijk verplaatst kunnen worden tussen thuis en de instelling.
 

Extra toeslag logeeropvang - vanaf 01-07-2022

De toeslag maatwerk logeren is bedoeld voor mensen waarbij logeren noodzakelijk is om een of meerdere mantelzorgers in de thuissituatie te ontlasten. Het doel van deze maatwerktoeslag is dat een cliënt langer thuis kan blijven wonen. Het is ook mogelijk dat complexe problematiek specifieke eisen stelt aan de logeeropvang. Door de hogere tarieven voor logeren lukt het niet altijd om logeeropvang goed te regelen naast de noodzakelijke zorg thuis. Is logeeropvang niet mogelijk vanuit het huidige budget dan is er de mogelijkheid om de toeslag logeeropvang aan te vragen. Lees meer over logeeropvang