Wijzigingen pgb 

Op deze pagina leest u meer over de landelijke wijzigingen voor een pgb.

Wijzigingen 2024

Deze wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2024.

Indexering

Elk jaar worden de tarieven en de toeslagen voor pgb opnieuw geïndexeerd door het ministerie van VWS. Voor 2024 is het indexeringspercentage 6,37%.

Maximaal tarief 2024

  Maximaal tarief in 2024
 Niet-professionele zorgverlener    € 24,44
 Professionele zorgverlener   € 77
 Begeleiding groep   € 70,88 per dagdeel
 
Wilt u het tarief van uw zorgverlener voor het jaar 2024 aanpassen? Dat kan nu al in het PGB Portaal. Houdt u er rekening mee dat het nieuwe tarief moet passen in het budget van 2024!

Minimumloon

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Betaalt u een zorgverlener het minimumloon? Dan wordt dit minimumloon automatisch aangepast. Hiervoor hoeft u niets te doen.

Toeslag wooninitiatief met infectiepreventie

De toeslag is in 2023 € 5.007 per kalenderjaar en wordt in 2024 € 5.401 per kalenderjaar. Als u gebruik maakt van de toeslag wooninitiatief dan staat de toeslag op de toekenningsbeschikking 2024. De toeslag wooninitiatief is voor zorginfrastructuur en infectiepreventie.

Nieuw: De toeslag wooninitiatief mag ook gebruikt worden voor infectiepreventiemiddelen. Om voorbereid te zijn op een eventuele pandemie zoals corona zijn er per 2024 extra middelen beschikbaar voor infectiepreventie. Hiermee kunnen zorgaanbieders periodiek (laten) evalueren of hun infectiepreventie op orde is en verbeteringen doorvoeren. 
De declaratie voor de toeslag wooninitiatief (inclusief infectiepreventie) loopt via het PGB Portaal. Kies voor bijkomende zorgkosten (wooninitiatief zorg/enkel huis). Ook kan het wooninitiatief de wooninitiatief toeslag (inclusief infectiepreventie) meenemen in het tarief in de zorgovereenkomst. Het is niet nodig om infectiepreventie apart te declareren. Infectiepreventie is één van de onderdelen waarvoor de toeslag wooninitiatief bedoeld is.

Heeft u nog geen toegang tot het PGB Portaal? Vul dan het formulier bijkomende zorgkosten van de SVB in.

Kwaliteitstoeslag verpleging en verzorging

de toeslag is in 2023 € 4.552 per kalenderjaar en wordt in 2024 € 4.842 per kalenderjaar. Als u in aanmerking komt voor deze toeslag wordt dit automatisch verrekend met het budget. U ziet dit terug op de toekenningsbeschikking.

Toeslag Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)

De hoogte van de toeslag is maximaal € 343.485 in 2023 en wordt maximaal € 365.365 in 2024. De exacte hoogte van de toeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. Deze toeslag wordt automatisch aangepast. Hier hoeft u niets voor te doen.

Reiskosten

De maximale vergoeding voor reiskosten gaat vanaf 1 januari 2024 van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. Deze wijziging wordt niet automatisch verwerkt. Wilt u dat uw zorgverlener de maximale vergoeding ontvangt? Pas dit dan aan in het PGB Portaal. De ingangsdatum kan niet eerder zijn dan 1 januari 2024.

Heeft u geen toegang tot het PGB Portaal? Vul dan een wijzigingsformulier in en stuur het naar de SVB.

Eerdere wijzigingen