Maximumtarief en tarief per zorgprofiel

Op deze pagina staan de maximumtarieven, de tarieven per zorgprofiel en de vergoedingenlijst. Ook leest u hoe u een wijziging doorgeeft. 

Vergoedingenlijst

 Maximumtarieven 2023 en 2024

   Maximumtarief 2023 Maximumtarief 2024
 Niet professionele zorgverlener  € 22,98 per uur  € 24,44 per uur
 Professionele zorgverlener*  € 72,39 per uur  € 77 per uur
 Begeleiding groep  € 66,64 per dagdeel  € 70,88 per dagdeel

* Een professionele zorgverlener:

  • Staat als zorg verlenende organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of
  • Staat ingeschreven in het BIG-register en geen familie van u is, of
  • Is een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die als zorg- verlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie van u is.

 Tarief aanpassen

Wilt u het tarief van uw zorgverlener aanpassen? Houd er rekening mee dat het tarief niet hoger is dan het maximumtarief zoals hierboven omschreven. 

  • Een tariefsaanpassing geeft u door in het PGB Portaal. Ga naar de betreffende zorgovereenkomst en klik op 'wijzigen'. Vul ook de zorgbeschrijving in. Meer hierover leest u op onze website
  • Het nieuwe tarief moet passen in het totale budget. Het totale budget wordt niet automatisch aangepast. Bij het wijzigen van een zorgovereenkomst (bijvoorbeeld het verhogen van een tarief) blijft het totale budget hetzelfde