Maximumtarief en tarief per zorgprofiel

Op deze pagina staan de maximumtarieven en tarieven per zorgprofiel. Ook leest u hoe u een wijziging doorgeeft. 

Maximumtarieven 2021 en 2022

   Maximumtarief 2021 Maximumtarief vanaf 01-01-2022
 Niet professionele zorgverlener  € 21,14 per uur  € 21,68 per uur
 Professionele zorgverlener  € 66,60 per uur  € 68,30 per uur
 Begeleiding groep  € 61,32 per dagdeel  € 62,88 per dagdeel

Tarief van uw zorgverlener aanpassen

Wilt u het tarief van uw zorgverlener aanpassen? Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier op de website van de SVB.

  • Het tarief van een zorgverlener verhogen is alleen mogelijk als hiervoor ruimte in het budget is
  • Het maximumtarief voor 2022 gaat in per 1 januari 2022. Vul daarom 1 januari 2022 in als ingangsdatum van de wijziging

Meer informatie

Kijk dan op de website van de SVB. Via de MijnPGB-omgeving van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u nagaan of het maximumtarief is aangepast.

Tarief per zorgprofiel

Bekijk het tarief per zorgprofiel in 2022.

 

Handige links

2021

2022