Toekenningsbeschikking

Afbeelding 2 oudere dames

In een toekenningsbeschikking staat:

 • Hoogte van het pgb
 • Verantwoordingsvrij bedrag
 • Uw rechten en plichten
Heeft u een pgb aangevraagd bij ons zorgkantoor? Na het voeren van een Bewust-keuzegesprek beslist het zorgkantoor of uw aanvraag is goedgekeurd, afgekeurd of dat er nog extra informatie nodig is. Als uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u via de post een toekenningsbeschikking en kunt u afspraken maken (zorgovereenkomst en zorgbeschrijving) met zorgverleners. Elk jaar in december ontvangt u een toekenningsbeschikking voor het nieuwe jaar. Op deze pagina leest u er meer over.

Wat staat er in een toekenningsbeschikking?

In een toekenningsbeschikking staat onder andere de hoogte van uw pgb, het verantwoordingsvrij bedrag en de rechten en plichten die horen bij een pgb. De hoogte van uw pgb hangt af van de indicatie die u van CIZ gekregen heeft. Bekijk hiervoor de tarieven met zorgprofiel. Het totaal bedrag en het verantwoordingsvrij bedrag zijn ook bij de SVB bekend. De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s).  

Verantwoordingsvrij bedrag

Een klein deel van het pgb is het verantwoordingsvrij bedrag. Dit bedrag mag u gebruiken voor bijvoorbeeld telefoonkosten en andere kleine uitgaven. Het verantwoordingsvrij wordt uitbetaald door de SVB. U hoeft niet aan ons of de SVB door te geven waarvoor u het verantwoordingsvrij bedrag gebruikt. Verantwoordingsvrij bedrag laten uitbetalen door de SVB

Tip: laat het verantwoordingsvrij bedrag aan het einde van het jaar uitbetalen. Als uw budget door een wijziging lager wordt, wordt ook het verantwoordingsvrij bedrag lager. Zo voorkomt u dat u een deel terugbetaalt. 

Toekenningsbeschikking voor een nieuw kalenderjaar

Elk jaar ontvangt u in december een toekenningsbeschikking voor het nieuwe jaar. Jaarlijks veranderen de tarieven waardoor de hoogte van uw budget verandert. Het nieuwe budget vindt u terug in de nieuwe toekenningsbeschikking.

Wijzigingen in budget

Soms komt het voor dat er iets verandert. U gaat bijvoorbeeld voor een langere periode in het buitenland op vakantie, u krijgt meer zorg, u verblijft tijdelijk in een instelling of u krijgt meer of minder zorg in natura (zin). Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat uw budget verandert. U krijgt dan een nieuwe toekenningsbeschikking. Geef verandering op tijd aan ons zorgkantoor door en voorkom financiële verrassingen.

Pgb stopt

Wordt uw pgb tussentijds, bijvoorbeeld halverwege een kalenderjaar, beëindigd? Dan wordt het budget naar rato verrekend. Heeft u bijvoorbeeld een budget voor een jaar gekregen en wordt het pgb na een half jaar beëindigd? Dan wordt ook het budget gehalveerd. Heeft u uw zorgverleners meer betaald dan het budget toelaat? Dan vorderen wij dit bedrag bij u terug.

Nieuws pgb in 2022

 • De maximumtarieven voor 2022 zijn bekend. Lees meer
 • Informatiebulletin Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Lees meer
 • Benieuwd wat er in 2022 anders wordt voor een pgb? Lees meer
 • De toekenningsbeschikkingen voor 2022 (jaarovergang), worden verzonden tussen 30 november en 14 december 2021

Meest gestelde vragen 

 • Mijn aanvraag voor een pgb is afgewezen. Wat nu?

  Ook al is uw pgb-aanvraag afgewezen. U heeft nog steeds recht op zorg vanuit de Wlz. U maakt dan een keuze uit zorgaanbieders waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt. De zorgaanbieder stuurt de nota naar het zorgkantoor en het zorgkantoor betaalt de zorgaanbieder. Dat heet zorg in natura (zin). Ons zorgkantoor neemt hierover contact met u op.

 • Mijn pgb-aanvraag is afgewezen en daar ben ik het niet mee eens. Kan ik bezwaar maken?

  Bel ons voor een toelichting. Wij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u naar een oplossing. En als het nodig is, maken we meteen een correctie. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken.

 • Hoeveel mag ik mijn zorgverleners betalen?

  Dat verschilt per zorgverlener. Bekijk de maximumtarieven

Vragen over toekenningsbeschikking 2022

 • Ik heb meerdere toekenningsbeschikkingen in korte tijd ontvangen. Welke is goed? 

  Uw pgb-aanvraag is kortgeleden goedgekeurd

  • U ontvangt een toekenningsbeschikking die nog voor de resterende maanden in 2021 geldig is
  • U ontvangt in december 2021 een toekenningsbeschikking die geldig is vanaf 1 januari 2022

  U heeft al langer een pgb, maar u heeft kortgeleden een aanpassing laten doorvoeren (bijvoorbeeld meerzorg) waardoor uw budget verandert is

  • U ontvangt een toekenningsbeschikking die nog voor de resterende maanden in 2021 geldig is
  • Ook ontvangt u in december 2021 een toekenningsbeschikking die geldig is vanaf 1 januari 2022
  • Het kan zijn dat in de toekenningsbeschikking voor 2022 de wijziging meerzorg nog niet is meegenomen. Dat komt omdat de toekenningsbeschikking al eerder geprint en verzonden is, voordat de wijziging verwerkt is. U krijgt dan automatisch op een later moment nog een nieuwe toekenningsbeschikking waarin de wijziging meerzorg wel staat

   

 • Ik heb een toekenningsbeschikking 2022 ontvangen, maar het bedrag is lager dan in 2021. Hoe kan dit? 

  Het kan zijn dat er iets veranderd is in uw situatie. Daardoor kan uw budget lager worden. U had bijvoorbeeld in 2021 meerzorg en dit is komen te vervallen in 2022.
  Heeft u ook zorg in natura (zin)? Dan kan het ook zijn dat uw zorgverlener de rekenmodule opnieuw heeft ingevuld. Als u meer zorg in natura krijgt wordt uw pgb lager.

 • Wanneer krijg ik de toekenningsbeschikking pgb voor het nieuwe jaar?

  De toekenningsbeschikkingen voor 2022 (jaarovergang), worden verzonden tussen 30 november 2021 en 14 december 2021
 • Ik denk dat mijn toekenningsbeschikking niet klopt. Wat moet ik doen?

  Neem dan contact met ons op zodat we er samen met u naar kunnen kijken.