Toekenningsbeschikking

Afbeelding 2 oudere dames

In een toekenningsbeschikking staat:

 • Hoogte van het pgb
 • Verantwoordingsvrij bedrag
 • Uw rechten en plichten
Na het voeren van een Bewust-keuzegesprek beslist het zorgkantoor of uw pgb-aanvraag is goedgekeurd, afgekeurd of dat er nog extra informatie nodig is. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u per post een toekenningsbeschikking en kunt u afspraken maken met zorgverleners. Elk jaar in december krijgt u een toekenningsbeschikking voor het nieuwe jaar. Op deze pagina leest u er meer over.

  Wat staat er in een toekenningsbeschikking?

In een toekenningsbeschikking staat onder andere de hoogte van uw pgb, het verantwoordingsvrij bedrag en de rechten en plichten die horen bij een pgb. Het totaal bedrag en het verantwoordingsvrij bedrag zijn ook bij de SVB bekend. De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s). Heeft u ook zorg in natura (zin)? Hiermee is rekening gehouden in de berekening van het bedrag dat u krijgt. Uw zorgaanbieder heeft hiervoor een berekening gemaakt via de rekenmodule. Voor het gedeelte zin ontvangt u geen toekenningsbeschikking.

  Verantwoordingsvrij bedrag

Een klein deel van het pgb is het verantwoordingsvrij bedrag. Dit bedrag mag u gebruiken voor bijvoorbeeld telefoonkosten en andere kleine uitgaven. Laat het verantwoordingsvrij bedrag aan het einde van het jaar uitbetalen. Als uw budget door een wijziging lager wordt, wordt ook het verantwoordingsvrij bedrag lager. Zo voorkomt u dat u een deel terugbetaalt.

  Toekenningsbeschikking nieuw kalenderjaar

Elk jaar ontvangt u in december een toekenningsbeschikking voor het nieuwe jaar. Jaarlijks veranderen de tarieven waardoor de hoogte van uw budget verandert. Het nieuwe budget staat in de nieuwe toekenningsbeschikking.

 Wijzigingen in budget

Soms komt het voor dat er iets verandert. U gaat bijvoorbeeld voor een langere periode in het buitenland op vakantie, u krijgt meer zorg, u verblijft tijdelijk in een instelling of u krijgt meer of minder zorg in natura (zin). Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat uw budget verandert. U krijgt dan een nieuwe toekenningsbeschikking. Geef verandering op tijd aan ons zorgkantoor door en voorkom financiële verrassingen.

 Pgb stopt

Wordt uw pgb tussentijds, bijvoorbeeld halverwege een kalenderjaar, beëindigd? Dan wordt het budget naar rato verrekend. Heeft u bijvoorbeeld een budget voor een jaar gekregen en wordt het pgb na een half jaar beëindigd? Dan wordt ook het budget gehalveerd. Heeft u uw zorgverleners meer betaald dan het budget toelaat? Dan vorderen wij dit bedrag bij u terug.

Meest gestelde vragen over pgb

 • Ook al is uw pgb-aanvraag afgewezen. U heeft nog steeds recht op zorg vanuit de Wlz. U maakt dan een keuze uit zorgaanbieders waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt. De zorgaanbieder stuurt de nota naar het zorgkantoor en het zorgkantoor betaalt de zorgaanbieder. Dat heet zorg in natura (zin). Ons zorgkantoor neemt hierover contact met u op.

 • Is uw pgb-aanvraag afgewezen? Bel ons voor een toelichting. Wij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u naar een oplossing. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken.

 • Hoeveel u de zorgverlener mag betalen, verschilt per zorgverlener. Bekijk de maximumtarieven

Toekenningsbeschikking voor een nieuw kalenderjaar

 • Er zijn meerdere redenen waarom u in korte tijd meerdere toekenningsbeschikkingen krijgt: 

  Als uw pgb-aanvraag kortgeleden is goedgekeurd

  • U ontvangt een toekenningsbeschikking die nog voor de resterende maanden in 2023 geldig is
  • U ontvangt in december 2023 een toekenningsbeschikking die geldig is vanaf 1 januari 2024
  Als er kortgeleden iets veranderd is (bijvoorbeeld de toeslag meerzorg of extra kosten thuis) waardoor uw budget verandert

  • U ontvangt een toekenningsbeschikking die nog voor de resterende maanden in 2023 geldig is
  • Ook ontvangt u in december 2023 een toekenningsbeschikking die geldig is vanaf 1 januari 2024
  • Het kan zijn dat in de toekenningsbeschikking voor 2024 de wijziging meerzorg nog niet is meegenomen. Dat is het geval als de toekenningsbeschikking op een eerder moment geprint en verzonden is, voordat de wijziging verwerkt is. U krijgt dan automatisch op een later moment nog een nieuwe toekenningsbeschikking waarin de wijziging meerzorg wel staat

   
 • Uw budget kan in 2024 lager zijn dan in 2023
  Naast een pgb heeft u ook zorg in natura. Via een rekenmodule berekent de zorgverlener (die de zorg in natura levert), hoe hoog de kosten voor zorg in natura voor het jaar 2024 zijn. Dit bedrag wordt van het totale pgb afgehaald. Het resterende bedrag kunt u inzetten voor uw zorgverleners die met een pgb betaald worden. Het kan zijn dat uw zorgverlener (die de zorg in natura levert), een hoger bedrag rekent in 2024. Dan wordt het resterende bedrag voor pgb automatisch lager. Voor vragen over het bedrag voor zorg in natura neemt u contact op met de betreffende zorgaanbieder. 
   
  U krijgt geen toekenningsbeschikking voor zorg in natura
  U krijgt alleen voor uw pgb een toekenningsbeschikking. Voor de zorg in natura krijgt u geen toekenningsbeschikking. Deze zorg wordt rechtstreeks geregeld met de zorgverlener. Hiervoor hoeft u niets te doen. 
 • Waarom kan het budget op de toekenningsbeschikking in 2024 lager zijn dan in 2023?

  Het totale bedrag op de toekenningsbeschikking is lager dan u gewend bent als u een toeslag heeft die ergens in 2024 afloopt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een toeslag Meerzorg of een toeslag Extra Kosten Thuis. Op de toekenningsbeschikking ziet u tot wanneer de toeslag loopt in 2024. Voor de rest van het jaar is de toeslag nog niet berekend. Wilt u de toeslag verlengen? Neem dan 2 maanden voordat de toeslag stopt, contact met ons op voor een nieuwe aanvraag. Wordt de toeslag toegekend dan ontvangt u een nieuwe toekenningsbeschikking.

 • Contactgegevens aanpassen

  In MijnVGZZorgkantoor geeft u een wijziging eenvoudig door. Bijvoorbeeld als het correspondentieadres, emailadres of telefoonnummer van de gewaarborgde hulp wijzigt of het emailadres of telefoonnummer van de budgethouder. Een adreswijziging van de budgethouder hoeft u niet door te geven. Deze wijziging ontvangt het zorgkantoor automatisch via de gemeente. Krijgt u een andere gewaarborgde hulp? Vul dan het formulier ‘wijzigen gewaarborgde hulp’ in. 

  Afspraken met zorgverleners wijzigen

  Wilt u de afspraken met een zorgverlener wijzigen? Bijvoorbeeld over de zorg die u krijgt of het tarief dat een zorgverlener ontvangt? Pas dan de zorgovereenkomst digitaal aan in het PGB Portaal.

  Zorgovereenkomst wijzigen? Check of de zorgbeschrijving is ingevuld
  Heeft u een wijziging in het PGB Portaal, bijvoorbeeld een aanpassing van de tarieven, controleer bij stap 3 ‘algemene afspraken’ of de zorgbeschrijving is ingevuld. Wij kunnen een wijziging alleen in behandeling nemen als ook het veld zorgbeschrijving is ingevuld.

 • De toekenningsbeschikkingen voor 2024 worden in december 2023 verzonden. Heeft u in januari 2024 nog geen toekenningsbeschikking gehad? Neem dan contact met ons op. 

  Juiste adres
  Bent u gewaarborgde hulp en ontvangt u ook de post voor de budgethouder? Controleer of het zorgkantoor de juiste adresgegevens van u heeft. Als u verhuist krijgen we niet automatisch een adreswijziging door. Een adreswijziging geeft u door via MijnVGZzorgkantoor. Als de budgethouder verhuist krijgen wij wel automatisch de nieuwe adresgegevens door. Daarvoor hoeft u niets te doen.