Toekenningsbeschikking

Afbeelding 2 oudere dames

In een toekenningsbeschikking staat:

 • Hoogte van het pgb
 • Verantwoordingsvrij bedrag
 • Uw rechten en plichten
Heeft u een pgb aangevraagd bij ons zorgkantoor? Na het voeren van een Bewust-keuzegesprek beslist het zorgkantoor of uw aanvraag is goedgekeurd, afgekeurd of dat er nog extra informatie nodig is. Als uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u via de post een toekenningsbeschikking en kunt u afspraken maken met zorgverleners. Elk jaar in december ontvangt u een toekenningsbeschikking voor het nieuwe jaar. Op deze pagina leest u er meer over.

Wat staat er in een toekenningsbeschikking?

In een toekenningsbeschikking staat onder andere de hoogte van uw pgb, het verantwoordingsvrij bedrag en de rechten en plichten die horen bij een pgb. De hoogte van uw pgb hangt af van de indicatie die u van CIZ gekregen heeft. Bekijk hiervoor de tarieven met zorgprofiel. Het totaal bedrag en het verantwoordingsvrij bedrag zijn ook bij de SVB bekend. De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s).  

Heeft u ook zorg in natura (zin)? Hiermee is rekening gehouden in de berekening van het bedrag dat u krijgt. Uw zorgaanbieder heeft hiervoor een berekening gemaakt via de rekenmodule. Voor het gedeelte zin ontvangt u geen toekenningsbeschikking.

Verantwoordingsvrij bedrag

Een klein deel van het pgb is het verantwoordingsvrij bedrag. Dit bedrag mag u gebruiken voor bijvoorbeeld telefoonkosten en andere kleine uitgaven.

 • Het verantwoordingsvrij bedrag laat u uitbetalen via het PGB Portaal. Ga naar de tegel ‘Indienen declaratie’ en kies bij ‘soort declaratie’ voor ‘verantwoordingsvrij bedrag’. Inloggen PGB Portaal
 • Vanwege technische redenen kan het zijn dat u nog geen gebruik kunt maken van het PGB Portaal. U kunt dan het verantwoordingsvrij bedrag laten uitbetalen door een formulier in te vullen op de website van de SVB. Ga naar de website van de SVB

Tip: laat het verantwoordingsvrij bedrag aan het einde van het jaar uitbetalen. Als uw budget door een wijziging lager wordt, wordt ook het verantwoordingsvrij bedrag lager. Zo voorkomt u dat u een deel terugbetaalt. 

Toekenningsbeschikking voor een nieuw kalenderjaar

Elk jaar ontvangt u in december een toekenningsbeschikking voor het nieuwe jaar. Jaarlijks veranderen de tarieven waardoor de hoogte van uw budget verandert. Het nieuwe budget vindt u terug in de nieuwe toekenningsbeschikking.

Wijzigingen in budget

Soms komt het voor dat er iets verandert. U gaat bijvoorbeeld voor een langere periode in het buitenland op vakantie, u krijgt meer zorg, u verblijft tijdelijk in een instelling of u krijgt meer of minder zorg in natura (zin). Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat uw budget verandert. U krijgt dan een nieuwe toekenningsbeschikking. Geef verandering op tijd aan ons zorgkantoor door en voorkom financiële verrassingen.

Pgb stopt

Wordt uw pgb tussentijds, bijvoorbeeld halverwege een kalenderjaar, beëindigd? Dan wordt het budget naar rato verrekend. Heeft u bijvoorbeeld een budget voor een jaar gekregen en wordt het pgb na een half jaar beëindigd? Dan wordt ook het budget gehalveerd. Heeft u uw zorgverleners meer betaald dan het budget toelaat? Dan vorderen wij dit bedrag bij u terug.

Nieuws pgb 2023

 • Heeft u al een pgb? Tussen 30 november en 8 december 2022 ontvangt u de toekenningsbeschikking voor 2023
 • De maximumtarieven voor 2023 zijn bekend. Lees meer
 • PGB Portaal: tips voor het nieuwe jaar. Lees meer
 • Informatiebulletin Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Lees meer
 • Benieuwd wat er in 2023 anders wordt voor een pgb? Lees meer
 • Betaaldagen SVB in 2023 en de data waarop declaraties en wijzigingen in 2022 binnen moeten zijn. Lees meer

Meest gestelde vragen 

 • Ook al is uw pgb-aanvraag afgewezen. U heeft nog steeds recht op zorg vanuit de Wlz. U maakt dan een keuze uit zorgaanbieders waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt. De zorgaanbieder stuurt de nota naar het zorgkantoor en het zorgkantoor betaalt de zorgaanbieder. Dat heet zorg in natura (zin). Ons zorgkantoor neemt hierover contact met u op.

 • Bel ons voor een toelichting. Wij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u naar een oplossing. En als het nodig is, maken we meteen een correctie. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken.

 • Dat verschilt per zorgverlener. Bekijk de maximumtarieven

Vragen toekenningsbeschikking 2023

 • Als uw pgb-aanvraag kortgeleden is goedgekeurd

  • U ontvangt een toekenningsbeschikking die nog voor de resterende maanden in 2022 geldig is
  • U ontvangt in december 2022 een toekenningsbeschikking die geldig is vanaf 1 januari 2023

  Als er kortgeleden iets veranderd is (bijvoorbeeld meerzorg) waardoor uw budget verandert

  • U ontvangt een toekenningsbeschikking die nog voor de resterende maanden in 2022 geldig is
  • Ook ontvangt u in december 2022 een toekenningsbeschikking die geldig is vanaf 1 januari 2023
  • Het kan zijn dat in de toekenningsbeschikking voor 2023 de wijziging meerzorg nog niet is meegenomen. Dat is het geval als de toekenningsbeschikking op een eerder moment geprint en verzonden is, voordat de wijziging verwerkt is. U krijgt dan automatisch op een later moment nog een nieuwe toekenningsbeschikking waarin de wijziging meerzorg wel staat
 • Uw budget is in 2023 lager dan in 2022
  Naast een pgb heeft u ook zorg in natura. Via een rekenmodule berekent uw zorgverlener, waar u zorg in natura afneemt, hoeveel de kosten van die zorg zijn in 2023. Dit bedrag wordt van het totale budget pgb afgehaald. Het resterende bedrag kunt u inzetten voor uw zorgverleners die met een pgb betaald worden. Het kan zijn dat uw zorgverlener, zorg in natura, een hoger bedrag rekent in het nieuwe jaar, dan wordt het bedrag voor pgb automatisch lager. Voor vragen over de kosten zorg in natura neemt u contact op met de betreffende zorgaanbieder. 
   
  Geen toekenningsbeschikking voor zorg in natura
  U krijgt alleen voor uw pgb een toekenningsbeschikking. Voor de zorg in natura krijgt u geen toekenningsbeschikking. Deze zorg wordt rechtstreeks geregeld met de zorgverlener. Hiervoor hoeft u niets te doen. 
 • Mijn budget in 2023 is lager
  Het bedrag op de toekenningsbeschikking is lager als u een toeslag heeft die ergens in 2023 afloopt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een toeslag meerzorg of een toeslag Extra Kosten Thuis. Op de toekenningsbeschikking ziet u tot wanneer de toeslag loopt in 2023. Voor de rest van het jaar is de toeslag nog niet berekend. Wilt u de toeslag verlengen? Neem dan 2 maanden voordat de toeslag stopt contact met ons op voor een nieuwe aanvraag. Wordt de toeslag toegekend dan ontvangt u een nieuwe toekenningsbeschikking.
  Lees meer over toeslagen

 • Wijzigingen doorvoeren in het PGB Portaal
  Heeft u toegang tot het PGB Portaal? Dan kunt u digitaal een wijziging doorvoeren in het PGB Portaal. Bijvoorbeeld het tarief wijzigen of de kilometervergoeding wijzigen. Dit kan best spannend zijn als u voor de eerste keer het PGB Portaal opent. Tip: bekijk de video 'wijzigen, verlengen, beëindigen zorgovereenkomst'. Hierin legt Eva stap voor stap uit hoe het werkt. 

  Wijziging kilometervergoeding in het PGB Portaal
  Vanaf 16 december kunt u de kilometervergoeding aanpassen naar maximaal € 0,21 per kilometer. De ingangsdatum van deze wijziging kan niet eerder zijn dan 1 januari 2023. 

  Wijziging? Check of de zorgbeschrijving is ingevuld
  Heeft u een wijziging in het PGB Portaal, bijvoorbeeld een aanpassing van de tarieven, controleer bij stap 3 ‘algemene afspraken’ of de zorgbeschrijving is ingevuld. Wij kunnen een wijziging alleen in behandeling nemen als ook het veld zorgbeschrijving is ingevuld.