Toekenningsbeschikking

Afbeelding 2 oudere dames

In een toekenningsbeschikking staat:

  • Hoogte van het pgb
  • Verantwoordingsvrij bedrag
  • Uw rechten en plichten
Na het voeren van een Bewust-keuzegesprek beslist het zorgkantoor of uw pgb-aanvraag is goedgekeurd, afgekeurd of dat er nog extra informatie nodig is. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u per post een toekenningsbeschikking en kunt u afspraken maken met zorgverleners. Elk jaar in december krijgt u een toekenningsbeschikking voor het nieuwe jaar. Op deze pagina leest u er meer over.

  Wat staat er in een toekenningsbeschikking?

In een toekenningsbeschikking staat onder andere de hoogte van uw pgb, het verantwoordingsvrij bedrag en de rechten en plichten die horen bij een pgb. Het totaal bedrag en het verantwoordingsvrij bedrag zijn ook bij de SVB bekend. De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s). Heeft u ook zorg in natura (zin)? Hiermee is rekening gehouden in de berekening van het bedrag dat u krijgt. Uw zorgaanbieder heeft hiervoor een berekening gemaakt via de rekenmodule. Voor het gedeelte zin ontvangt u geen toekenningsbeschikking.

  Verantwoordingsvrij bedrag

Een klein deel van het pgb is het verantwoordingsvrij bedrag. Dit bedrag mag u gebruiken voor bijvoorbeeld telefoonkosten en andere kleine uitgaven. Laat het verantwoordingsvrij bedrag aan het einde van het jaar uitbetalen. Als uw budget door een wijziging lager wordt, wordt ook het verantwoordingsvrij bedrag lager. Zo voorkomt u dat u een deel terugbetaalt.

  Toekenningsbeschikking nieuw kalenderjaar

Elk jaar ontvangt u in december een toekenningsbeschikking voor het nieuwe jaar. Jaarlijks veranderen de tarieven waardoor de hoogte van uw budget verandert. Het nieuwe budget staat in de nieuwe toekenningsbeschikking.

 Wijzigingen in budget

Soms komt het voor dat er iets verandert. U gaat bijvoorbeeld voor een langere periode in het buitenland op vakantie, u krijgt meer zorg, u verblijft tijdelijk in een instelling of u krijgt meer of minder zorg in natura (zin). Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat uw budget verandert. U krijgt dan een nieuwe toekenningsbeschikking. Geef verandering op tijd aan ons zorgkantoor door en voorkom financiële verrassingen.

 Pgb stopt

Wordt uw pgb tussentijds, bijvoorbeeld halverwege een kalenderjaar, beëindigd? Dan wordt het budget naar rato verrekend. Heeft u bijvoorbeeld een budget voor een jaar gekregen en wordt het pgb na een half jaar beëindigd? Dan wordt ook het budget gehalveerd. Heeft u uw zorgverleners meer betaald dan het budget toelaat? Dan vorderen wij dit bedrag bij u terug.

Meest gestelde vragen over pgb

  • Ook al is uw pgb-aanvraag afgewezen. U heeft nog steeds recht op zorg vanuit de Wlz. U maakt dan een keuze uit zorgaanbieders waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt. De zorgaanbieder stuurt de nota naar het zorgkantoor en het zorgkantoor betaalt de zorgaanbieder. Dat heet zorg in natura (zin). Ons zorgkantoor neemt hierover contact met u op.

  • Is uw pgb-aanvraag afgewezen? Bel ons voor een toelichting. Wij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u naar een oplossing. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken.

  • Hoeveel u de zorgverlener mag betalen, verschilt per zorgverlener. Bekijk de maximumtarieven