Privacy

Vertrouwen is voor ons de basis om met u en onze partners samen te werken. Dit vertrouwen vraagt om openheid van ons en van u over de gegevens die wij van u vragen. Maar ook om veiligheid van diezelfde gegevens bij ons als uw verzekeraar. Wij zullen daarom zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons verstrekt. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels.

Privacyverklaring

Omdat het belang van uw privacy ook voor ons groot is, hebben wij Zorgkantoren Coöperatie VGZ regels over hoe wij omgaan met uw gegevens. Deze regels vindt u terug in onze privacyverklaring. Daar mag u ons aan houden.
Lees verder in:

 

Wat betekent dit voor u?

Wij willen graag het contact met u zo eenvoudig, transparant en vlot mogelijk laten verlopen. Tegelijkertijd willen en moeten wij ervoor zorgen dat niemand onterecht uw gegevens kan zien of uw identiteit of gegevens kan misbruiken. Dit doen wij door onze systemen te beveiligen, door werkafspraken te maken en door te controleren dat u degene bent die u aangeeft te zijn.

 

Beveiligde website

Ook de website die u nu bezoekt en gebruikt, is natuurlijk beveiligd. Personen die toegang hebben tot uw gegevens op de site, zijn gehouden aan de wetten en regels op privacygebied. Wij verzamelen en analyseren de gegevens over uw bezoek aan deze website om de site te verbeteren en aan uw gebruikswensen aan te passen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van deze cookies, dan kunt u in uw eigen browser 'cookies off' inschakelen.

Lees verder over het gebruik van cookies op deze website

 

Toestemming verlenen om informatie uit te wisselen

Wilt u ons en een andere organisatie, bijvoorbeeld een gemeente of een mantelzorgmakelaar, toestemming geven om uw gegevens met elkaar te delen? Vul dan het toestemmingsformulier voor informatie-uitwisseling in en stuur het naar ons op.

 

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen over uw rechten, deze privacyverklaring of over hoe het Zorgkantoor omgaat met uw privacy in het algemeen? Wilt u inzage in hoe uw gegevens zijn vastgelegd? Vindt u dat er niet juist met uw gegevens is omgegaan? Of wilt u inzage in het register verwerking persoonsgegevens? Stuurt u dan een mail aan privacylz@vgz.nl.

U kunt uw vraag, opmerking of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens ook sturen naar: 

Coöperatie VGZ UA, Afdeling Risk, Compliance, Juridische & Veiligheidszaken
T.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 5040
6802 EA Arnhem

 

Klachten

Ook klachten over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u richten aan privacylz@vgz.nl.
Is uw klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u uw klacht daarna
voorleggen aan de Geschillen Commissie Zorg of de Autoriteit Persoonsgegevens. U leest hierover
meer in de brief met onze reactie op uw klacht. Of lees verder in de klachtenfolder.