Pgb-informatie 2024

In deze email leest u meer over het pgb in 2024 voor de Wet langdurige zorg.

Toekenningsbeschikking 2024

In de maand december 2023 worden de toekenningsbeschikkingen voor het jaar 2024 verzonden door het VGZ Zorgkantoor.  

Verandert de situatie?   
Soms komt het voor dat er iets verandert. Bijvoorbeeld een nieuwe zorgverlener, tijdelijk verblijf in een instelling of meer of minder zorg in natura. Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat ook het budget verandert. Voorkom financiële verrassingen door een verandering op tijd door te geven aan het zorgkantoor. Als deze verandering eind november/begin december plaatsvindt, dan is dit niet altijd verwerkt in de toekenningsbeschikking 2024. Er wordt dan op een later moment nog een nieuwe toekenningsbeschikking 2024 verzonden. Dit gaat automatisch.  

Meer informatie over de toekenningsbeschikking
Tarieven

Maximale tarieven 2024

 • Niet-professionele zorgverlener €24,44 per uur
 • Professionele zorgverlener €77 per uur
 • Begeleiding groep €70,88 per dagdeel

Tariefswijziging doorgeven

 • Kijk of er voldoende ruimte in het budget 2024 is om een tariefsverhoging door te voeren
 • Een tarief aanpassen gaat snel en makkelijk in het PGB Portaal. Inloggen kan met DigiD via www.mijnpgb.nl
 • Zorg dat de informatie in het onderdeel zorgbeschrijving (in de zorgovereenkomst) gevuld en actueel is. Anders kan het zorgkantoor de wijziging niet in behandeling nemen

Minimumloon
Als een zorgverlener het minimumloon verdient, wordt dit automatisch aangepast. Daarvoor hoeft geen wijziging te worden doorgegeven aan het zorgkantoor of de SVB.

Tarieven en vergoedingen bekijken
Wijzigingen in 2024
 • Verhoging toeslag wooninitiatief, kwaliteitstoeslag Verpleging & Verzorging, Persoonlijk Assistentiebudget
 • Verhoging maximale kilometervergoeding
 • Nieuw: toeslag infectieziektepreventie kleinschalige wooninitiatieven
 • Alle wijzigingen lezen
  Declareren
  Zorg dat de SVB de declaraties voor 2023 op tijd heeft. In het PGB Portaal krijgt het budget 2023 vanaf 8 april 2024 automatisch de omschrijving "gesloten". Dan is direct digitaal declareren in het PGB Portaal voor het jaar 2023 niet meer mogelijk. De SVB heeft belangrijke data voor 2023 en 2024 op een rijtje gezet.
  Brochure SVB bekijken
  PGB-administratie controleren
  Het einde van het jaar is een goed moment om te controleren of alle PGB-administratie nog klopt. Is de zorg die in de zorgbeschrijving staat nog actueel? Klopt het uurloon van de zorgverlener nog? Het wijzigen van een zorgovereenkomst of van een tarief gaat snel en makkelijk digitaal in het PGB Portaal. Controleer of het onderdeel zorgbeschrijving (in de zorgovereenkomst) is ingevuld en of alles nog klopt. Controleer ook of de zorgfuncties in de zorgovereenkomst gevuld zijn en of die overeenkomen met hetgeen wat in de zorgbeschrijving staat. Het zorgkantoor kan een wijziging alleen in behandeling nemen als er een actuele zorgbeschrijving in het PGB Portaal staat en als de benodigde zorgfuncties gevuld zijn.
  Aandachtspunten en tips zorgovereenkomst
   
  VGZ Zorgkantoor
  Het VGZ Zorgkantoor is wettelijk verplicht om de Wlz uit te voeren voor iedereen die binnen de VGZ zorgkantoorregio’s woont. Vanwege deze wettelijke verplichting ontvangt u deze e-mail. Daarin staat belangrijke informatie over het pgb in 2024. Afmelden voor deze e-mail is vanwege deze wettelijke verplichting niet mogelijk.