Zorgkantoren Coöperatie VGZ
  Zoeken
print deze pagina     
Actueel
Schoonmaak huis
Documenten
Archief
Links
Contact
 

Documenten Klantadvies en iWlz

Op deze pagina vindt u documenten die relevant zijn voor Klantadvies & Wlz.


Onderwerpen

- Voorschrift zorgtoewijzing
- Vecozo
- Crisisregelingen
- Meerzorg
- Voor gemeenten
- Nieuwsbrieven Klantadvies en Wlz
- iWlz
- Overige informatie

Voorschrift zorgtoewijzing

Vertaaltabel 2015 - 01-07-2015
Meer documenten vindt u in bijlage 8 bij de documenten van Contractering en inkoop over 2017. 


Vecozo

Autoriseren VECOZO certificaat (04-05-2016)


Crisisregelingen 

Crisisregeling regio Gelderland Zuid VG 2017
Crisisregeling regio Noord en Midden Limburg GZ
Crisisregeling regio Kennemerland VV
Stroomschema

Crisisregeling regio Noordwest GZ
Crisisregeling regio Nijmegen

Crisisregeling regio Midden-Brabant GZ
Crisisregeling regio Midden-Brabant VV 
Crisisregeling regio Waardenland en Midden Holland GZ
Crisisregeling regio Noordoost-Brabant: Oss, Uden, Veghel, Land van Cuijk VV 
Crisisregeling regio Noordoost-Brabant GZ

Crisisregeling Waardenland verpleeghuis_revisie mei 2017 
Crisisregeling Verpleeghuis regio MiddenHolland_revisie mei 2017


Meerzorg 

Dit vindt u bij de documenten van Contractering en inkoop. 


Voor gemeenten
Nieuwsbrieven Klantadvies en Wlz

Nieuwsbrief juni 2017 met bijlagen Extramurale behandeling naast een ZZP, verzilverd zonder behandelingnotitie Uitvoering Mondzorg in de Wlz gaat digitaal! - definitief - 25-0....pdf en Infographic_VPT

Nieuwsbrief maart 2017 met bijlagen Extramurale behandeling naast een ZZP, formulier kortdurende behandeling, overstappen pgb naar ZIN

In deze nieuwsbrief: Schoonmaak in huis - stand van zaken, Wlz indiceerbare die uitstromen, Herindicatie traject GGZ-B, Monitoring meldingen, Monitoring status actief wachtend, Extramurale behandeling naast zzp, AAT, Palliatieve terminale zorg, CAK berichtenverkeer.


Nieuwsbrief december 2016 met bijlagen Draaiboek implementatie iWlz 1.2 en kerstkaart
In deze nieuwsbrief: Flyer en inloopspreekuur, schoonmaken huis, belactie wenswachtend met en zonder zorg, uitvoering regeling meerzorg 2017, subsidieregeling ELV 1 januari 2017, wet Dwangsom, tijdig Maz/ Mez, voorschrift Zorgtoewijzing, CAK, Wlz-indiceebaren, draaiboek implementatie iWlz 1.2, vernieuwing binnen de materiële controle.

Traject Wlz indiceerbaren januari 2016


iWlz
Noodprocedure Wlz  


Overige informatie
Toelichting kortdurende behandeling naast ZZP-VPT (14-7-2017)
Formulier aanvraag kortdurende behandeling (14-7-2017)
Factsheet onafhankelijke cliëntondersteuning (01-07-2015)
Formulier Terugkeer naar Zelfstandig wonen (16-08-2017)
Flyer ‘Bel ons voor advies, wij helpen u graag!