Zelf zorg regelen met een pgb

foto moeder met kind

Met een persoonsgebonden budget (pgb)
regelt u zelf de zorg

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) ontvangen van het CIZ?
Lees meer over het regelen van zorg met een pgb

Heeft u recht op langdurige zorg? En wilt u dat zelf regelen? Dat kan met een persoonsgebonden budget (pgb). U heeft dan meer vrijheid en meer verplichtingen. Het is dan ook belangrijk dat u vaardig genoeg bent voor een pgb. Op deze pagina leest meer over een pgb en wanneer u voor een pgb in aanmerking komt. 

Dit betekent het om een pgb te hebben

Met een pgb heeft u meer vrijheid:

 • U kiest zelf uw zorgverlener(s)
 • U bepaalt wanneer zij langskomen
 • U spreekt met hen af welke zorg zij leveren

U regelt veel zelf:

 • U levert een budgetplan in bij het aanvragen van een pgb
 • U maakt met alle zorgverleners een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
 • U stuurt de rekeningen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die vervolgens de betaling doet
 • U houdt zelf uw administratie bij en zorgt dat deze op orde is
 • U bewaakt uw budget, zodat u het hele jaar zorg kunt krijgen
 • U bewaart alle documenten zoals zorgovereenkomsten, zorgbeschrijvingen en rekeningen vijf jaar.

Geen recht op een pgb

In een aantal situaties en bij een aantal zorgzwaartepakketten heeft u geen recht op een pgb. U heeft met een indictie van het CIZ natuurlijk wel recht op zorg. U ontvangt dan zorg in natura. Lees meer over zorg in natura

 • U heeft geen recht op een pgb bij de volgende situaties:

  • u heeft het budgetplan en het aanvraagformulier niet volledig of niet op tijd ingevuld 
  • uw indicatie is korter dan 1 jaar geldig (u heeft volgens het indicatieorgaan geen langdurige zorg nodig) 
  • op de dag waarop u een pgb zou krijgen verblijft u voor langere tijd in een instelling zoals bedoeld in de Wet langdurige zorg of zorgverzekeringswet. 
  • u ontvangt vanuit een andere wet een vergoeding voor de kosten 
  • bij uitstel van betaling of faillissement 
  • bij schuldsanering 
  • u heeft geen woonadres volgens de gemeentelijke basisadministratie  
  • u heeft al eerder een pgb gehad en zich toen niet gehouden aan de verplichtingen
  • u zit in detentie (artikel 3.3.3. lid 5 Wlz)
  • u koopt geen kwalitatief goede zorg in

  Meer informatie hierover vindt u in de Regeling langdurige zorg, artikel 5.9.

   

  Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

 • U heeft geen recht op een pgb bij de volgende zorgzwaartepakketten:

  • VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
  • LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
  • LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum
  • GGZ-W beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding
  • En wanneer u op 31 december 2014 recht had op zorgzwaartepakket 9b VV, 3 LVG, 4 LVG, 5 LVG of 1 SGLVG.

  Meer informatie hierover vindt u in de Regeling langdurige zorg, artikel 5.5.

   

  Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Check of u pgb-vaardig bent

Check wat u als budgethouder, of uw vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp, ten minste moet weten en kunnen om met een pgb om te gaan. Onderstaande punten kunnen u helpen om na te gaan of het zelf organiseren van zorg met een budget bij u past. 

 • Een goed overzicht van uw eigen situatie houden
 • Weten welke regels er horen bij een pgb
 • Een overzichtelijke pgb-administratie bijhouden
 • Communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor, de SVB en zorgverleners
 • Zelfstandig handelen en zelf voor zorgverleners kiezen
 • Zelf afspraken maken en deze afspraken bijhouden en zich hier aan houden
 • Beoordelen of de zorg uit het pgb bij u past
 • Zelf de zorg regelen met 1 of meer zorgverleners
 • Zorgen dat de zorgverleners die voor u werken weten wat ze moeten doen
 • U weet wat u moet doen als werkgever of opdrachtgever van een zorgverlener 

Doe de check

Meer over pgb

Zorg in natura (zin)

Wilt u niet alles zelf regelen? Dan kunt u ook de zorg laten regelen door het zorgkantoor. Informeer gerust naar de mogelijkheden. 

Verder lezen over pgb

 

Handige websites pgb