Zelf zorg regelen met een pgb

Heeft u recht op langdurige zorg? En wilt u dat zelf regelen? Dat kan met een persoonsgebonden budget (pgb). U heeft dan meer vrijheid en meer verplichtingen. Het is dan ook belangrijk dat u vaardig genoeg bent voor een pgb. 

Heeft u nu al een pgb voor verpleging & verzorging via de zorgverzekering of een pgb voor zorg vanuit de gemeente (Wmo)? Er zijn een aantal verschillen met een pgb vanuit de langdurige zorg. Bekijk de verschillen

Lees hier verder over:

 

Dit betekent het om een pgb te hebben

Met een pgb heeft u meer vrijheid:

 • u kiest zelf uw zorgverlener(s)
 • u bepaalt wanneer zij langskomen
 • u spreekt met hen af welke zorg zij leveren

U regelt meer zelf

 • u levert een budgetplan in bij het aanvragen van een pgb
 • u maakt met alle zorgverleners een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
 • u stuurt de rekeningen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die vervolgens de betaling doet
 • u houdt zelf uw administratie bij en zorgt dat deze op orde is
 • u bewaakt uw budget, zodat u het hele jaar zorg kunt krijgen
 • u bewaart alle documenten zoals zorgovereenkomsten, zorgbeschrijvingen en rekeningen vijf jaar.

Kies daarom alleen voor een pgb als het bij u past.

 

Check of u pgb-vaardig bent

Check wat u als budgethouder, of uw vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp, ten minste moet weten en kunnen om met een pgb om te gaan. Onderstaande
punten kunnen u helpen om na te gaan of het zelf organiseren van zorg met een budget bij u past. 

 • Een goed overzicht van uw eigen situatie houden
 • Weten welke regels er horen bij een pgb
 • Een overzichtelijke pgb-administratie bijhouden
 • Communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor, de SVB en zorgverleners
 • Zelfstandig handelen en zelf voor zorgverleners kiezen
 • Zelf afspraken maken en deze afspraken bijhouden en zich hier aan houden
 • Beoordelen of de zorg uit het pgb bij u past
 • Zelf de zorg regelen met 1 of meer zorgverleners
 • Zorgen dat de zorgverleners die voor u werken weten wat ze moeten doen
 • U weet wat u moet doen als werkgever of opdrachtgever van een zorgverlener

Lees verder:

 

Pgb in drie stappen

Heeft u een indicatie van het CIZ gekregen voor langdurige zorg? Dan doorloopt u daarna voor het pgb de volgende stappen:

 

Stap 1: Pgb aanvragen

Lees verder over het aanvraagformulier, het budgetplan en de gewaarborgde hulp

 

Stap 2: Zorg inkopen

Lees verder over het invullen van zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten

 

Stap 3: Zorg krijgen en betalen

Lees verder over het bijhouden van de administratie, het laten doen van betalingen, het doorgeven van wijzigingen en het huisbezoek

 

 

Nog geen indicatie voor langdurige zorg

Lees dan verder over het aanvragen van een indicatie voor langdurige zorg.

 

 

Geen recht op een pgb

In een aantal situaties en bij een aantal zorgzwaartepakketten heeft u geen recht op een pgb. U heeft met een indictie van het CIZ natuurlijk wel recht op zorg. 

 • Situaties geen recht op pgb

  U heeft geen recht op een pgb bij de volgende situaties:

  • u heeft het budgetplan en het aanvraagformulier niet volledig of niet op tijd ingevuld 
  • uw indicatie is korter dan 1 jaar geldig (u heeft volgens het indicatieorgaan geen langdurige zorg nodig) 
  • op de dag waarop u een pgb zou krijgen verblijft u voor langere tijd in een instelling zoals bedoeld in de Wet langdurige zorg of zorgverzekeringswet. 
  • u ontvangt vanuit een andere wet een vergoeding voor de kosten 
  • bij uitstel van betaling of faillissement 
  • bij schuldsanering 
  • u heeft geen woonadres volgens de gemeentelijke basisadministratie  
  • u heeft al eerder een pgb gehad en zich toen niet gehouden aan de verplichtingen
  • u zit in detentie (artikel 3.3.3. lid 5 Wlz)
  • u koopt geen kwalitatief goede zorg in

  Meer informatie hierover vindt u in de Regeling langdurige zorg, artikel 5.9.

   

  Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

 • Zorgzwaartepakketten zonder recht op pgb

  U heeft geen recht op een pgb bij de volgende zorgzwaartepakketten:

  • VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
  • LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
  • LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum
  • GGZ-W beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding
  • En wanneer u op 31 december 2014 recht had op zorgzwaartepakket 9b VV, 3 LVG, 4 LVG, 5 LVG of 1 SGLVG.

  Meer informatie hierover vindt u in de Regeling langdurige zorg, artikel 5.5.

   

  Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Handige websites voor pgb 

 • Per Saldo, landelijke belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget
 • Per Saldo Hulpgids, zorgverleners die werken via het pgb
 • CAK, informatie over uw eigen bijdrage
 • Sociale Verzekeringsbank, informatie over het pgb van de Sociale Verzekeringsbank
 • Servicecentrum pgb, informatie over arbeidsrecht en belastingrecht van de Sociale Verzekeringsbank
 • Regelhulp, informatie over de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet en de Wia
Portret van Tos en zijn moeder met arm om elkaar heen

'We gingen met zo'n smile naar buiten'

Tos (20) heeft een beperking als gevolg van een zuurstofgebrek bij zijn geboorte. Hij heeft een IQ van 52 en ADHD. Zijn ouders hebben een PGB en organiseren zelf de zorgverlening voor Tos. Zijn moeder Chantalle Paetzel kwam naar het inloopspreekuur van Zorgkantoren VGZ Coƶperatie. Hoe is ze daar geholpen? 

Past een pgb bij u?

Verder lezen over pgb