Zelf zorg regelen met een pgb

foto moeder met kind

Met een persoonsgebonden budget (pgb)
regelt u zelf de zorg

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) ontvangen van het CIZ?
Lees meer over het regelen van zorg met een pgb

Heeft u recht op langdurige zorg? En wilt u dat zelf regelen? Dat kan met een persoonsgebonden budget (pgb). U heeft dan meer vrijheid en meer verplichtingen. Het is dan ook belangrijk dat u vaardig genoeg bent voor een pgb. Op deze pagina leest meer over een pgb en wanneer u voor een pgb in aanmerking komt. 

Dit betekent het om een pgb te hebben

Met een pgb heeft u meer vrijheid:

 • U kiest zelf uw zorgverlener(s)
 • U bepaalt wanneer zij langskomen
 • U spreekt met hen af welke zorg zij leveren

U regelt veel zelf:

 • U levert een aanvraagformulier en budgetplan in bij het aanvragen van een pgb
 • U maakt met alle zorgverleners een zorgovereenkomst met een zorgbeschrijving in het digitale PGB Portaal
 • U stuurt de rekeningen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) via het PGB Portaal, de SVB zorgt vervolgens voor de betaling
 • U houdt zelf uw administratie bij en zorgt dat deze op orde is
 • U bewaakt uw budget, zodat u het hele jaar zorg kunt krijgen
 • U bewaart alle documenten zoals zorgovereenkomsten, zorgbeschrijvingen en rekeningen zeven jaar

Geen recht op een pgb

In een aantal situaties en bij een aantal zorgzwaartepakketten heeft u geen recht op een pgb. U heeft met een indictie van het CIZ natuurlijk wel recht op zorg. U ontvangt dan zorg in natura. Lees meer over zorg in natura

 • U heeft geen recht op een pgb bij de volgende situaties:

  • u heeft het budgetplan, aanvraagformulier en formulier over het pgb-beheer (mits van toepassing) niet volledig of niet op tijd ingevuld 
  • uw indicatie is korter dan 1 jaar geldig (u heeft volgens het indicatieorgaan geen langdurige zorg nodig) 
  • op de dag waarop u een pgb zou krijgen, verblijft u voor langere tijd in een instelling zoals bedoeld in de Wet langdurige zorg of zorgverzekeringswet. 
  • u ontvangt vanuit een andere wet een vergoeding voor de kosten 
  • bij uitstel van betaling of faillissement 
  • bij schuldsanering 
  • u heeft geen woonadres volgens de gemeentelijke basisadministratie  
  • u heeft al eerder een pgb gehad en zich toen niet gehouden aan de verplichtingen
  • u zit in detentie (artikel 3.3.3. lid 5 Wlz)
  • u koopt geen kwalitatief goede zorg in (artikel 3.1.1 lid 4 sub a Wlz)
  • u heeft geen Wlz-indicatie
  • u woont niet in Nederland
  • u bent nog geen 18 jaar en één van uw ouders of voogden is failliet
  • u bent nog geen 18 jaar en één van uw ouders of voogden zit in de schuldsanering
  • u heeft geen pgb-beheerder, ondanks dat er een pgb-beheerder verplicht is gesteld
  • u bent niet bereid om mee te werken aan de verplichtingen die horen bij een pgb

  Meer informatie hierover vindt u in de Regeling langdurige zorg, artikel 5.9. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

 • U heeft geen recht op een pgb bij de volgende zorgzwaartepakketten:

  • VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
  • LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
  • LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum
  • 5GGZ-W beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding
  • En wanneer u op 31 december 2014 recht had op zorgzwaartepakket 9b VV, 3 LVG, 4 LVG, 5 LVG of 1 SGLVG.

  Meer informatie hierover vindt u in de Regeling langdurige zorg, artikel 5.5.

   

  Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Pgb-beheerder

Bedenk alvast wie het pgb gaat beheren. De wettelijk vertegenwoordiger, de toekomstige budgethouder of iemand anders. Heeft de budgethouder geen wettelijk vertegenwoordiger? Dan kan de budgethouder zelf het pgb gaan beheren als de budgethouder pgb-vaardig is. Ook kan de budgethouder of de wettelijk vertegenwoordiger iemand anders machtigen voor het beheer van het pgb. Degene die pgb-beheerder wordt, moet in ieder geval alle taken uitvoeren die horen bij een pgb, voldoen aan de eisen en verplichtingen en pgb-vaardig zijn.

Check of u pgb-vaardig bent

Check wat u als pgb-beheerder moet weten en kunnen om met een pgb om te gaan. Onderstaande punten helpen om na te gaan of het zelf organiseren van zorg met een budget past. 

Zorg in natura (zin)

Wilt u niet alles zelf regelen? Dan kunt u ook de zorg laten regelen door het zorgkantoor. Informeer gerust naar de mogelijkheden. 

Verder lezen over pgb

Mogelijk interessant voor u: