Toegankelijkheid

VGZ Zorgkantoor vindt het belangrijk dat iedereen deze website kan gebruiken. Daarom toetsen wij onze website aan een keurmerk van de overheid: de toegankelijkheidsverklaring. Wat wij daarvoor doen leest u verderop op deze pagina. En we geven u een paar tips om de leesbaarheid van onze website zelf aan te passen.

Tips voor leesbaarheid

U kunt de leesbaarheid van deze website verbeteren door het vergroten van de letters. Dat doet u via uw browser. 
Via uw browser kunt u de grootte van de letters aanpassen. Browsers zijn onder meer Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari.

Werkt u met Windows?

Dan vergroot en verkleint u de letters op deze manier:
• Letters vergroten: druk tegelijkertijd de 'Ctrl'-toets en het '+'-toets in
• Letters verkleinen: druk tegelijkertijd de 'Ctrl'-toets en het '-'-toets in

Werkt u met Apple?

Dan vergroot en verkleint u de letters op deze manier:
• Letters vergroten: druk tegelijkertijd de 'Cmd'-toets en het '+'-toets in
• Letters verkleinen: druk tegelijkertijd de 'Cmd'-toets en het '-'-toets in

Lettertype voor mensen met dyslexie

Voor mensen met dyslexie is een speciaal lettertype ontwikkeld. Tekst is hierdoor beter te lezen. U installeert dit lettertype eenvoudig waarna u teksten op internet in dit lettertype kunt tonen. U leest er meer over op deze website met het dyslexiefont. Daar kunt het lettertype zien en gratis downloaden voor particulier gebruik.

 

Toegankelijkheidsverklaring

VGZ Zorgkantoor streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie  in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl. Dit besluit verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Register toegankelijkheidsverklaringen

De website van VGZ Zorgkantoor voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidsstatus. De toegankelijkheidsverklaring voor de website die onder de verantwoordelijkheid van VGZ Zorgkantoor valt, staat op de website Register Toegankelijkheidsverklaringen.

Status toegankelijkheidslabel van Zorgkantoor VGZ. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Nalevingsstatus

VGZ Zorgkantoor verklaart dat de website www.vgz-zorgkantoren.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. In de toegankelijkheidsverklaring is voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd. De toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op basis van van een onderzoek. Bekijk de rapportage van het onderzoek.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 02-05-2023. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-05-2023

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via: zkt.communicatie@vgz.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.