Disclaimer

Aansprakelijkheid inhoud 

Zorgkantoren Coöperatie VGZ streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Zorgkantoren Coöperatie VGZ en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Zorgkantoren Coöperatie VGZ aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Zorgkantoren Coöperatie VGZ worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site (of sites) van Zorgkantoren Coöperatie VGZ. De informatie die de Zorgkantoren Coöperatie VGZ op haar site aanbiedt is geen advies.

 

Wetgeving

Coöperatie VGZ is lid van het Verbond van Verzekeraars. Informatie over de Nederlandse wetgeving en overheidsactiviteiten op het gebied van elektronisch zakendoen kunt u lezen op de website van het ministerie van Economische Zaken. Zorgkantoren Coöperatie VGZ volgt de ontwikkelingen op de voet en stemt haar beleid en activiteiten af op de geldende Europese en Nederlandse wetgeving.

 

Auteursrechten

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

 

Wachtlijstinformatie zorggids

De wachtlijstinformatie vergelijkt de wachttijd bij een zorgaanbieder met die van andere aanbieders in dezelfde regio en sector. De kleur geeft een indicatie voor de wachttijd. Groen betekent een relatief korte wachttijd, oranje een gemiddelde en rood een relatief lange wachttijd. Een relatief korte wachtlijst wil overigens niet zeggen dat u meteen aan de beurt bent. Bij een crisisopname kunt u bijvoorbeeld binnen een dag geholpen worden, terwijl als u wacht op een specifieke plaats in een verzorgingshuis de wachttijd veel langer is. De kleur zegt niets over de kwaliteit van de aanbieder. De wachtlijstgegevens zijn een indicatie en kunnen dagelijks veranderen. Neem voor de precieze gegevens en voor meer informatie over uw situatie contact op met de instelling.