Zinnige zorg

Het stimuleren van vernieuwende initiatieven die betere zorg opleveren, voor de cliënt en de zorgprofessionals

Themabijeenkomst zorgaanbieders

In deze webinars geven we toelichting op veelgestelde vragen over verschillende thema’s. Bekijk hier eerdere themabijeenkomsten.

Publicatie inkoopbeleid 2025

Het inkoopbeleid is gepubliceerd. Uitgangspunt is het organiseren van beschikbare en duurzaam betaalbare langdurige zorg nu en in de toekomst.

Inkoopbeleid