Heeft u vragen over:
  • Contracteren, zorg leveren of declareren
  • Wlz, regelingen, protocollen
  • Vermelding in de zorggids
Contractering 2019
Het inkoopkader en bijlagen voor bestaande en nieuwe zorgaanbieders zijn gepubliceerd.

Beleidskader

Per oktober 2018 is het beleidskader aangepast.
Jongen
Zinnige zorg
Vernieuwingen voor betere zorg voor cliënten tegen lagere kosten. Wat wordt er al gedaan?
Oudere vrouw
Crisisregelingen
Wat doet u bij een acute hulpvraag voor zorg of ondersteuning?
Nieuwe zorgaanbieder
Nieuw? Dan doorloopt u een aantal stappen als u zich inschrijft bij een zorgkantoor.