Heeft u vragen over:
  • Contracteren, zorg leveren of declareren
  • Wlz, regelingen, protocollen
  • Vermelding in de zorggids
Contractering 2019
Het inkoopkader en bijlagen voor bestaande en nieuwe zorgaanbieders zijn gepubliceerd.

Contractering 2018
Beleidskader

 


Jongen
Zinnige zorg
Vernieuwingen voor betere zorg voor cliënten tegen lagere kosten. Wat wordt er al gedaan?
Oudere vrouw
Crisisregelingen
Wat doet u bij een acute hulpvraag voor zorg of ondersteuning?
Nieuwe zorgaanbieder
Nieuw? Dan doorloopt u een aantal stappen als u zich inschrijft bij een zorgkantoor.