Zinnige zorg

Het stimuleren van vernieuwende initiatieven die betere zorg opleveren, voor de cliënt en de zorgprofessionals

Aanmelden themabijeenkomst  zorgaanbieders

Terugkijken eerdere bijeenkomsten en aanmelden 12 maart

Themabijeenkomst declareren terugkijken 

Aandachtspunten en veranderingen declareren 2024

Inkoopbeleid 2024-2026/28

Uitgangspunt is het organiseren van voldoende beschikbare zorg nu maar ook onze verantwoordelijkheid om de Langdurige Zorg in toekomst beschikbaar en duurzaam betaalbaar houden.