Formulieren pgb

Op deze pagina vindt u een overzicht van documenten en formulieren pgb. Bent u op zoek naar een brochure? Bekijk dan de pagina waarop de brochures over de Wlz en over pgb staan.

 • Documenten

  Op onze website staat meer informatie over het aanvragen van een pgb. Ook kunt u hier de volgende documenten downloaden en printen.

  Documenten opsturen naar het VGZ Zorgkantoor 

  Het aanvraagformulier en budgetplan stuurt u op naar het zorgkantoor. Dat kan digitaal of per post 

  Digitaal 

  Opsturen kan snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor.nl. Maak een scan/pdf/foto van het document en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor ‘document uploaden’.  

  Post 

  Stuurt u het document liever per post? Dit is ons postadres: 
  Zorgkantoren coöperatie VGZ 
  Afdeling pgb 
  Postbus 676 
  5600 AR Eindhoven 

 • De persoonlijke gegevens van de budgethouder en van de gewaarborgde hulp kunnen digitaal aangepast worden in het PGB Portaal. Bijvoorbeeld als het e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer verandert. Klik daarvoor op ‘profiel’ rechtsboven in het PGB Portaal. De naam, adres en woonplaats kunnen niet gewijzigd worden. Deze gegevens worden automatisch doorgegeven vanuit uw gemeente. Als u een nieuw adres heeft, worden deze gegevens dus ook automatisch aangepast. 

  Inloggen PGB Portaal

 • Digitaal

  Onderstaande zaken regelt u digitaal in het PGB Portaal. U krijgt binnen 2 weken een reactie van ons zorgkantoor.
  • Zorgovereenkomst opstellen (de zorgbeschrijving is onderdeel van de zorgovereenkomst)
  • Zorgovereenkomst wijzigen
  • Zorgovereenkomst beëindigen
  • Maandloonspecificatie (In het PGB Portaal kunt u bij het maken of wijzigen van een zorgovereenkomst, in het vak ‘zorgbeschrijving’, een maandloonspecificatie invullen)

  Inloggen PGB Portaal

  Per Post

  Wilt u de zorgovereenkomst liever per post versturen? Dat kan. Houd er dan wel rekening mee dat het langer duurt voordat u een reactie krijgt. Als u de formulieren niet goed of niet volledig heeft ingevuld, duurt het bovendien nog langer. U moet de formulieren dan opnieuw invullen en naar het zorgkantoor sturen. Binnen 8 weken krijgt u een reactie van ons. Postadres: Zorgkantoren Coöperatie VGZ, t.a.v. afdeling PGB Portaal, Postbus 278, 8200 AG Lelystad


  Zorgovereenkomst maken
  Per zorgverlener vult u een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving in.

  Zorgovereenkomst wijzigen/beëindigen

  Nog geen toegang tot het PGB Portaal

  Heeft u nog geen brief gehad van ons zorgkantoor dat u met het PGB Portaal kunt werken? Vanwege technische redenen heeft nog niet iedereen toegang tot het PGB Portaal. Wij informeren u wanneer u wel gebruik kunt maken van het PGB Portaal.

 • Digitaal

  Onderstaande zaken regelt u digitaal in het PGB Portaal:

  • Urenbriefje
  • Declaratie bijkomende zorgkosten
  • Declaratie reiskosten budgethouder
  • Opvragen verantwoordingsvrij bedrag
  • Opdracht voor betaling feestdagen uitkering
  • Schadeformulier
  • Aanvraag rechtsbijstand 

  Post

  Wilt u het liever per post versturen? Dat kan. 

  • Download en print het juiste formulier 
  • Stuur het formulier naar de SVB. Op het formulier staat hoe u het aanlevert

  Post 

  Nog geen toegang tot het PGB Portaal

  Heeft u nog geen brief gehad van ons zorgkantoor dat u met het PGB Portaal kunt werken? Vanwege technische redenen heeft nog niet iedereen toegang tot het PGB Portaal. Wij informeren u wanneer u wel gebruik kunt maken van het PGB Portaal.

 • Kijk voor meer informatie over de toeslagen, het aanvragen van een toeslag en de aanvraagformulieren op onze website

  Overzicht toeslagen

  • Toeslag wooninitiatief
  • Toeslag extra kosten thuis (EKT)
  • Toeslag meerzorg
  • Toeslag palliatief terminale zorg
  • Toeslag persoonlijk assistentiebudget
  • Toeslag gespecialiseerd verpleegkundig handelen
  • Toeslag chronische ademhalingsondersteuning
  • Maatwerktoeslag dagbesteding thuiswonend kind
  • Maatwerktoeslag intensieve dagbesteding / dagbehandeling
  • Maatwerktoeslag logeren

  Documenten opsturen naar het VGZ Zorgkantoor 

  Digitaal 

  Opsturen kan snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor.nl. Maak een scan/pdf/foto van het document en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor ‘document uploaden’.  

  Post 

  Stuurt u het document liever per post? Dit is ons postadres: 
  Zorgkantoren coöperatie VGZ 
  Afdeling pgb 
  Postbus 676 
  5600 AR Eindhoven 

 • Documenten opsturen naar het VGZ Zorgkantoor 

  Al deze documenten stuurt u naar het VGZ Zorgkantoor

  Digitaal 

  Opsturen kan snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor.nl. Maak een scan/pdf/foto van het document en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor ‘document uploaden’.  

  Post 

  Stuurt u het document liever per post? Dit is ons postadres: 
  Zorgkantoren coöperatie VGZ 
  Afdeling pgb 
  Postbus 676 
  5600 AR Eindhoven 

 • Documenten opsturen naar het VGZ Zorgkantoor 

  Digitaal 

  Opsturen kan snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor.nl. Maak een scan/pdf/foto van het document en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor ‘document uploaden’.  

  Post 

  Stuurt u het document liever per post? Dit is ons postadres: 
  Zorgkantoren coöperatie VGZ 
  Afdeling pgb 
  Postbus 676 
  5600 AR Eindhoven 

 • Meer informatie over corona en de EKC-regeling staat op onze website.

  Documenten opsturen naar het VGZ Zorgkantoor 

  Digitaal 

  Opsturen kan snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor.nl. Maak een scan/pdf/foto van het document en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor ‘document uploaden’.  

  Post 

  Stuurt u het document liever per post? Dit is ons postadres: 
  Zorgkantoren coöperatie VGZ 
  Afdeling pgb 
  Postbus 676 
  5600 AR Eindhoven 

Beeldbellen via Teams

Heeft u een Bewust-keuzegesprek of een Huisbezoek pgb via Teams? Bekijk vooraf de instructies.

Klacht of bezwaar

Lees meer over het indienen van een klacht of het maken van bezwaar. Op deze pagina staan ook de formulieren die u hiervoor gebruikt. 

Brochures zorg vanuit de Wlz

Wilt u meer uitleg over langdurige zorg, pgb of zorg in natura?